Advokaten 10

Print Print
16-12-2014

 

Teknologien er løbet fra retssikkerheden
Det er længe siden, at privatlivet var så privat, at det alene er dig selv, der kender din seneste telefonsamtale, dit sidste køb med kreditkort, og hvor den forlængede weekend fandt sted. Meget af den information, der er tilgængelig, bliver brugt, for retssikkerheden er ikke fulgt med den teknologiske udvikling, mener Jacob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia.

Europæisk efterforskningskendelse på vej
EU har vedtaget et nyt direktiv, som skal gøre det lettere at foretage efterforskningsskridt på tværs af landegrænser, herunder for eksempel aflytning og visse andre former for overvågning. De nye regler går under navnet europæisk efterforskningskendelse, og minder om systemet for den europæiske arrestordre. EU bevæger sig således skridt for skridt mod en stadig snævrere union, hvor de åbne indre grænser og den store mobilitet af varer og personer modsvares af øgede muligheder for myndighedernes retsforfølgning på tværs af landegrænser.

Våbendrager eller Vejviser – Jura kan føre til alt
Forsvarsadvokat Manfred W. Petersen, 73 år, var længe om at gøre sine jurastudier færdige, fordi han havde travlt med også at være rejseleder ved Tjæreborg-busserne. Men han blev cand.jur. og har nu været forsvarsadvokat i mere end 40 år. Fra årsskiftet har han besluttet at deponere sin bestalling, men kan i bakspejlet se tilbage på en karriere med både store sager, vigtige mærkesager og mennesker.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.