Advokaten 1

Print Print
22-01-2014

Dommeren, advokaten og forbrugerens stemme
Der er mange faggrupper involveret, fra en klage dumper ind ad brevsprækken, til den bliver afgjort i Advokatnævnet. Retspræsident Jørgen Lougart, advokat Peter Breum og forbrugerrepræsentant Tina Dhanda Kalsi fortæller om det arbejde, de lægger i sagerne. Det handler blandt andet om at sikre gennemsigtighed i aftalen mellem advokat og forbruger, om at sikre en god tone under retssagen og om at der bliver sat den rigtige pris på advokatens arbejde. Få indblik i en sag fra start til slut.

Tag hånd om retssikkerheden ved parlamentariske undersøgelser
Folketingets Præsidium havde inviteret Advokatrådet til høringen om parlamentariske undersøgelser på Christiansborg i januar. Advokat Søren Juul, der er medlem af Advokatrådet, som var inviteret til høringen og som senest har været bisidder ved Statsløsekommissionen mener, at man i en fremtidig ordning skal tage hånd om retssikkerheden, som i forvejen ikke er al for god ved undersøgelseskommis­sioner­ne.
 

Retssikkerheden er forringet
Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, advokat Poul Bostrup, gør status på udvalgets redegørelse fra 2011 om retssikkerhed på skatteområdet, der indeholder anbefalinger til det danske skattesystem. Der er stadig rigelig plads til forbedring, konkluderer han.


EU-Domstol korrigerer Klagenævnet for Udbud
Praksis fra Klagenævnet for Udbud om anvendelse af det EU-retlige lige-behandlingsprincip førte i en konkret sag til, at den danske regering anmodede Østre Landsret om at lade EU-Domstolen afklare spørgsmålet.

Praksis fra Klagenævnet for Udbud om anvendelse af det EU-retlige lige-behandlingsprincip førte i en konkret sag til, at den danske regering anmodede Østre Landsret om at lade EU-Domstolen afklare spørgsmålet.

 

Læs Advokaten her.