Advokaten 9

Print Print
23-11-2012

I dette nummer af advokaten kan du blandet andet læse om

Justitsministeriets to nye udvalg: Mere effektiv behandling
Justitsministeriet har nedsat et udvalg om bedre og mere effektiv sagsbehandling af civile sager ved domstolene. 

Justitsministeriet nedsætter udvalg om skiftesagsbehandlingen
Der har igennem nogen tid været forlydender om, at skiftesagsbehandlingen i større eller mindre omfang står overfor en centralisering. Nu kommer udvalget, der kan få væsentlig betydning for både klienterne, advokaterne og domstolene.

Christiansborgklummen: Grønlandsk som retssprog
Grønlandsk er i dag Grønlands officielle sprog. Det blev fastsat i Selvstyreloven af 2009. Alligevel er det op til retten at skønne, om retssagen skal foregå på grønlandsk eller dansk. Det betyder, at der i mange sager ikke bliver oversat til grønlandsk, selvom den tiltalte har grønlandsk som modersmål. Det går ud over retssikkerheden.

Advokatnævnet: Mere kvalitet til både borgere og advokater
Sagerne skal behandles med den respekt, de fortjener. Sådan lyder det fra sekretariatschef Nicolai Pii efter kritik i pressen af sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet. Han mener, at fokus på kvalitet er den grundlæggende præmis for varigt at få nedbragt ventetiden.

Læs Advokaten her.