Advokaten 7

Print Print
18-09-2012

I dette nummer af magasinet Advokaten finder du følgende:

Vidneerklæringer
Hvordan er samspillet mellem reglen om skriftlige erklæringer efter sagens anlæg og muligheden for at fremlægge ensidigt indhentede erklæringer?

Menneskehandel
Mange ofre dømmes selvom de kan frifindes, fordi de har været tvunget ud i kriminalitet.

Når klagelysten stiger
Klagerne fosser ind i retsstaten, men er den rene klagestat et ideal?

Nye værgemålsregler
Flere personer under værgemål fratages stemmeretten og derfor skal der fokus på retten til selvbestemmelse.

Europæisk retspolitik
EU-charteret har nu været juridisk bindende i tre år. Har det levet op til forventningerne?

Blandt de øvrige artikler i dette nummer er:
Vold mod advokater
Compliance is business
Bech-Bruun har sat luppen på hvidvask og interessekonflikter med en ny håndering af de administrative opgaver.
Flair for salg - dansk advokat i London


Læs mere her