Advokaten 4

Print Print
23-05-2012

I dette nummer af magasinet Advokaten finder du følgende:

Bedre vilkår for ofre
Advokatrådet foreslår en række initiativer, som vil forbedre ofrenes retsstilling – uden at strafferammerne hæves.

Håndbog i at stritte imod
Den europæiske arrestordre bruges nu 16.000 gange årligt. Hvilke redskaber har danske forsvarsadvokater til at undgå, at en klient udleveres?

Gok i nøden og afregning ved kasse 1
Personer, der dømmes i en straffesag, risikerer en uforholdsmæssig høj ”tillægsstraf”, når sagens omkostninger skal betales. En ny rapport fra Advokatrådets Strafferetsudvalg har ført til dialog med Folketingets Retsudvalg.

Blandt de øvrige artikler i dette nummer er:
Debat om børnesagkyndige undersøgelser
Portræt af dansk advokat, der arbejder i New York
Christiansborgklummen: Pristjek af statens advokat, tak

Læs Advokaten her.