Advokaten 10

Print Print
18-12-2012

I dette nummer af Advokaten kan du blandt andet læse om

Tavshed eller tale
Den tillid og fortrolighed mellem advokat og klient, som tavshedspligten værner om, er en fundamental del af en velfungerende retsstat. Men hvad siger reglerne? Hvornår skal advokaten tale – og hvornår skal tavshedspligten håndhæves?


Mediernes kildebeskyttelse
Hvordan forholder journalisten sig, når en embedsmand har brudt tavshedspligten? Skattesagskommissionen har fastslået, at BT’s journalister og redaktører er fri for at vidne om kilden til Kinnocks skatteforhold.


Europæisk retspolitik
Straf for insiderhandel og kursmanipulation
EU-Kommissionen har fremsat en række forslag om regulering af insiderhandel og kursmanipulation. Et af dem er et direktiv om strafferetlige sanktioner. Formålet med direktivet er at fastsætte fælles minimumsregler i EU.


Nyt liv til kredsbestyrelserne
Advokatetikken er en kerneværdi, som kredsbestyrelserne skal være med til at værne om. Sådan lyder det fra formanden for den arbejdsgruppe, som har set på, hvordan det lokale arbejde skal udvikle sig i fremtiden.

Læs Advokaten her