Advokaten 9

Print Print
21-11-2011

I dette nummer af magasinet Advokaten finder du følgende:

Retslægerådet som overdommer
Der har de seneste par år været fokus på, om Retslægerådet i for høj grad påvirker domstolenes afgørelser i kraft af rådets udtalelser i civile retssager. Retslægerådets egen undersøgelse viser, at rådet ikke afgør sagerne på domstolenes vegne.

Jeg er specialist HR. dommer ...
Advokater, der har specialiseret sig i en disciplin, kommer i stigende grad til at overlade førelsen af retssager til advokater med erfaring i netop procedure, mener en landsretspræsident. Samme tendens i udlandet.

Musik-ulv i fåreklæder
Har pladebranchen virkelig forstået, at retssager og retssikkerhedsmæssigt betænkelige skridt over for forbrugerne ikke er vejen frem?

Blandt de øvrige artikler i dette nummer er:
Analyse af Højesteets kurs i voldssager
Tidligere fødevareminister overtrådte EU-retten
Nyt krav om efteruddannelse rammer advokater

Læs Advokaten her