Advokaten 9

Print Print
10-11-2010
I dette nummer af Advokaten finder du følgende:

Hvornår bliver domsdatabasen en realitet?
Teknologien til en offentlig domsdatabase findes, og der er stigende efterspørgsel efter en bred formidling af domspraksis. Alligevel lader den vente på sig.

Danskernes syn på straf. En ny undersøgelse om danskernes syn på straf for alvorligere former for kriminalitet er nu udarbejdet.

Betyder en advokats oratoriske evner noget?
Højesteretsdommer Jens Peter Christensen satte spørgsmålstegn ved dette i radioen. han mener ikke, det har indflydelse på en sags udfald.

Læs Advokaten 9 her.