Advokaten 8

Print Print
11-10-2010
I dette nummer af Advokaten finder du følgende:

Danske internetpirater i smult vande.
Tyskland har en hårdhændet fremfærd mod internetpirater. At overføre tysk retspraksis kunne gøre livet sværere for danske musik- og filmdownloadere og give specialiserede advokater medvind.

Er begrænsning af en forsvarers aktindsigt altid velbegrundet?
Domstolene bør være meget mere tilbageholdende med at acceptere begrænsninger i en forsvarers aktindsigt.

Efterforskning på tværs af landegrænserne.
Et nyt og vidtgående forslag fra EU skal sikre mere effektiv efterforskning på tværs af grænserne.

Læs Advokaten 8 her.