Advokaten 6

Print Print
16-08-2010
I dette nummer af Advokaten kan du finde følgende:

Så stryger vi lige 25 procent, ikke?
Skal danske advokater kunne indgå aftale om, at en del at udbyttet af en retssag tilfalder advokaten?

Fiske, fiske, fiske ... mon vi fanger noget? Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser krænker virksomhedernes retssikkerhed.

Nyt blod til advokatvagterne. Efter Advokatrådets ønske kan fuldmægtiges rådgivning i Advokatvagten nu tælle med i den obligatoriske efteruddannelse.

Læs Advokaten 6 her.