Advokaten 5

Print Print
21-06-2010
I dette nummer af Advokaten kan du finde følgende:

Lydoptagelser skal effektivisere straffesager. Vidneforklaringer i straffesager skal lydoptages fremover. Dommeren får tid til at kigge op fra papirerne.

Sygdom giver ret til ny ferie. Hvis du bliver syg og ikke kan komme af sted på din planlagte ferie, så har du krav på en ny ferie senere. Det fastslår EU-Domstolen i en ny dom.

Lyt til min ekspert - han ved bedst. Det særlige danske syns- og skønsinstitut bør udskiftes med en model, hvor parterne i højere grad kan præsentere egne eksperter under en retssag.

Læs Advokaten 5 her.