Advokaten 3

Print Print
14-04-2010
I dette nummer af Advokaten finder du følgende:

Tema; Mediedommere skal op på vægten. Både advokater og juraprofessor mener, at der er tilfælde, hvor domstolenes nye tiltag med mediedommere er endt som fejlskud. Nu skal mediedommerne evalueres.

Retsmægling med fart på. De nyeste tal fra retterne viser, at knap 1.400 sager har været sendt til mægling i stedet for at starte som retssag.

Klokken er mange ... og nu skal du kropsvisiteres. Der er behov for en revision af politiloven, efter at Menneskerettighedsdomstolen har sat grænser for de zoner, hvor politiet frit kan stoppe og visitere borgerne,

Læs Advokaten 3 her