Advokaten 2

Print Print
08-03-2010
I dette nummer af Advokaten kan du finde følgende:

Gratis retssager mod bankerne.
Regeringen vil give forbrugerne en særlig fri proces i sager, hvor bankerne ikke makker ret efter en afgørelse i ankenævnet.

Dommere og advokater kløjs i erstatningsret. Nogle domstole er blevet ekspeditionskontorer for Retslægerådet, mens advokater fejlagtigt knokler løs på retslægerne for at få et juridisk udsagn, lægerne ikke kan give.

Foran snurrende kameraet. Lider advokater af en klassebestemt fobi, der gør det uacceptabelt at medvirke i pressen.

Læs Advokaten 2 her.