Advokaten 1

Print Print
28-01-2010
I dette nummer af Advokaten kan du finde følgende:

Skal fattige firmaer have fri proces i retssager?
Den danske regering er gået ind i en tysk sag ved EU-Domstolen for at forhindre, at virksomheder får adgang til fri proces.

Højesteret forhøjede advokatsalær. Med endnu en kendelse har Højesteret slået fast, at advokater i friproces-sager skal have et salær, der står mål med deres arbejde. Men advokaten er ikke tilfreds.

Syg skyggeboksning. Alle danskere er fra årsskiftet underlagt  nye regler, hvis de skal sygemeldes fra arbejde. Med hvordan gennemføres sygesamtaler, når arbejdsgiveren fortsat ikke må spørge om, hvad medarbejderen fejler.

Læs Advokaten 1 her.