Advokaten 9

Print Print
22-11-2017

 

Stadig behov for at værne om retssikkerheden for de svageste
Gode intentioner, som aldrig er nok, og personlige holdninger blandet med irrelevant faglighed, myter og fordomme vinder sammen med økonomisk styring over de mest basale rettigheder. Det mener Nanna W. Gotfredsen fra Gadejuristen, der hjælper stofmisbrugere og psykisk syge på gadeplan med at få de mest grundlæggende rettigheder.

Kommuner på anklagebænken i børnemisbrugssager
Billedet af Danmark som en velfærdsstat, hvor alt er fryd og gammen, og hvor den omsorgsfulde politimand hjælper de små ællinger sikkert over gaden, er i en del år blevet udfordret af grelle sager om børnemisbrug. Med Slagelse-dommen er der lagt vigtige spor ud for den vifte af sager, som er på vej. Fremadrettet kan det være med til at skærpe kommuners opmærksomhed på deres beskyttelses- og handlepligt i børnemisbrugssager. 

Menneskerettigheder til debat
Danmark får til november formandskabet for Europarådet og vil benytte anledningen til at sætte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkningsstil til debat og under indhegning. Højesteretspræsident Thomas Rørdam bevogter gerne indhegningen, når den danske lovgiver beder om det. Den danske menneskerettighedsdommer Jon Kjølbro mener, at kritikken af Domstolen er ude af proportioner.


Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.