Advokaten 7

Print Print
26-09-2017

 

De glemte uskyldige
Selvom varetægtsfængslinger i isolation efter politisk ønske er nedbragt til et minimum, er mange af de indsatte stadig i praksis isolerede, påpeger to forskere i en ny bog.
Hver tredje indsatte er i lovens forstand slet ikke skyldig. Deres sager er endnu ikke afgjort ved en domstol. Selvom der er skruet meget ned for egentlige isolationsfængslinger under varetægt, er de indsatte ofte i praksis isolerede alligevel. Mange bliver rutinemæssigt underlagt skrappe restriktioner på besøg og brevveksling, og selv når de i princippet har adgang til at være sammen med andre fanger, mangler faciliteterne til, at de kan være det i praksis.

Polens retsvæsen i koma
Polen har flere gange været genstand for opmærksomhed på grund af sine reformer af justitsvæsenet. Tidligere har regeringen grebet ind over for forfatningsrådet.
I juli måned i år vedtog parlamentet flere love, der var rettet mod domstolene i almindelighed. Der er derfor al mulig grund til at fastholde opmærksomheden på, hvad der foregår i Polen.

Vis de værdier, du står for
Advokater skal i højere grad være synlige og søgbare på de sociale medier, hvis de vil vise, hvilke værdier de står for, og ytre deres mening i samfundsdebatten, mener digital ekspert Benjamin Rud Elberth. Her giver han sit bud på, hvad der er god kommunikation for advokater på sociale medier.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.