Advokaten 5

Print Print
20-06-2017

 

Advokat for hele byen
Mange advokatkontorer i små og mellemstore byer er lukket, blandt andet på grund af retskredsreformen. Udviklingen gør det sværere for borgerne uden for metropolerne at få juridisk hjælp. Men Karsten Hjorth er gået imod tendensen. Han har åbnet kontor i Struer, hvor han nu er den eneste advokat i hele kommunen.

Retsbeskyttelsen udvandes
Det er ikke kun centraliseringen af domstolene, der har givet mange borgere sværere adgang til juridisk hjælp. Det er også centraliseringen af erhvervslivet i større og større virksomheder i større og større byer, mener Bettina Lemann, professor i retssociologi ved Aarhus Universitet. Flere sager løses uden for domstolene, og det stiller i en række tilfælde almindelige borgere svagere.

Fast track til de principielle skattesager
Forudsigelighed og klarhed på skatteområdet må ikke gå i glemmebogen, når skatteministeren nu skal tegne de store linjer for det nye skattevæsen. Advokatrådets Skatteudvalg står derfor klar med et inspirationskatalog til en kommende retssikkerhedspakke. Et af forslagene er hurtig behandling af principielle sager i Skatteankestyrelsen.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.