Advokaten 4

Print Print
27-04-2017

 

Når SKAT betaler regningen
Hvornår er advokatens honorar for stort i skattesager? Det har Advokatnævnet taget stilling til i en række sager, som SKAT har indbragt. Stort tema om omkostningsgodtgørelse.

Den nye hvidvasklov
I slutningen af juni træder den nye hvidvasklov i kraft. Lovens formål er fortsat at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, men der er en række ændringer, som er relevante for advokater. Advokater skal fortsat på linje med for eksempel revisorer, ejendomsmæglere og banker være såkaldte ‘gatekeepers’, hvis opgave er at være opmærksomme på mistænkelig adfærd og underrette SØIK herom.
 
Brexit set ud fra et juridisk synspunkt
Hvilke kontraktretlige konsekvenser har udtræden af EU?  Det hersker der stor usikkerhed om, idet politikerne i skrivende stund er ved at forberede sig på at forhandle betingelserne herfor uden at kende til slutresultatet. Når det er sagt, er der en række forhold, som en virksomhed bør forholde sig til, hvis den har forretningsaktiviteter i eller med Storbritannien. 


Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.