Advokaten 3

Print Print
27-03-2017

 

De svageste borgeres retssikkerhed
Respekten for borgernes retssikkerhed – uanset borgernes økonomiske, sociale og mentale ressourcer – er en grundpille i en retsstat og et demokrati som det danske. Desværre viser den samfundsmæssige og retspolitiske udvikling, at ikke alle borgere er stillet lige, når det gælder respekten for retssikkerheden.

Jeg ønsker mig et stærkt og moderne retssamfund 
Folketingsmedlem Aaja Chemnitz ønsker sig et stærkt og moderne retssamfund i Grønland. Hun er nyt medlem af Folketinget, men er ikke bange for at sætte langsigtede initiativer i gang. Nu er hun klar med et politisk udspil, der skal forbedre retssikkerheden.

Hvor hurtigt skal en EU-dom efterleves?
Hvor hurtigt skal danske myndigheder efterleve en EU-dom for ikke at handle ansvarspådragende? Højesteret har givet usædvanligt præcise anvisninger i Skjold-dommen.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.