Advokaten 1

Print Print
27-01-2017

 

Et skilsmissedokument skal gælde i hele verden
Op mod halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Men i dag kan det være en kompliceret affære at få delt bolig og børn, og derfor ser en arbejdsgruppe under Børne- og Socialministeriet på en enklere løsning. Familieretsadvokat og medlem af Advokatrådet Susan Sørensen er stærk fortaler for en familieretsdomstol, blandt andet fordi der i en global verden er behov for, at et skilsmissedokument gælder på tværs af landegrænser.

I Grønland er gerningsmanden en del af samfundet
Grønlands åbne anstalter har igennem årene gradvis udviklet sig i den helt forkerte retning. Det mener tidligere direktør i Kriminalforsorgen i Grønland, Hans Jørgen Engbo, der håber, at konfliktmægling og brugen af fodlænke inden for overskuelig fremtid kan blive en del af retssystemet her.

Højesteret har sagt fra over for EU-domstolen
Den 6. december 2016 sagde Højesteret for første gang fra over for EU-Domstolens dynamiske fortolkningsstil. Højesteret fastslog, at Danmarks tiltrædelseslovgivning ikke gør det muligt at følge EU-Domstolens præjudicielle dom i sagen. Otte af de ni dommere fandt, at Højesteret ikke inden for rammerne af dens funktion som ‘dømmende magt’ kunne imødekomme EU-Domstolens anvisninger.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.