Advokaten 3

Print Print
12-04-2016


Juridisk håndværker eller retssikkerhedens vogter
Juristen bliver mødt med stadig stigende konkurrence fra andre faggrupper. Det giver naturligt nok et fokus på de kvalifikationer, som fremtidens jurist bør have på rygraden efter fire års uddannelse. 
Samtidig betyder politiske reformer på uddannelsesområdet, at de jurastuderende skal hurtigere igennem studiet. Mange frygter, at det sker på bekostning af kvaliteten i uddannelsen – og skal den juridiske uddannelse blot være en teknisk uddannelse, der uddanner juridiske håndværkere? Eller bør juristen også spille en rolle, når det kommer til retssikkerhed og retspolitik?
Advokaten har talt med en juraprofessor og en advokat om de udfordringer, fremtidens jurist står over for, og hvilke kompetencer uddannelsen skal give i fremtiden.

Højere kvalitet i skattelovgivningen er et fælles ønske
Lovkvalitet og retssikkerhed. Det var de to centrale emner på dagsordenen, da Advokatrådets Skatteudvalg havde inviteret skatteminister Karsten Lauritzen til møde for at drøfte, hvordan udvalget bedst muligt kan støtte det lovforberedende arbejde. På mødet fortalte Skatteudvalgets formand blandt andet om forslaget om et skattelovråd. Ministeren selv løftede sløret for, hvilke muligheder han ser for at øge kvaliteten i skattelovgivningen.

Vi skal gøre endnu mere
Ungdomskriminaliteten falder. Alligevel skal samfundet gøre endnu mere for at forhindre unge i at komme ud i kriminalitet. Indbrud og hæleri og ikke mindst IT-kriminalitet er også områder, der har brug for øget fokus, mener den nye formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.