Mediepolitik

Print Print

Mediepolitik
Advokatsamfundets mål er at fremstå som en synlig, tilgængelig og moderne organisation. Det gælder både i kontakten med journalister på trykte og elektroniske medier, i organisationens eget medlemsblad Advokaten, på hjemmesiden og i de publikationer, som er rettet mod offentligheden og pressen.
Advokatsamfundet kommunikerer åbent og redeligt. Dette gælder også, når det drejer sig om sager, der beskriver negative sider af advokatverdenen. På den måde tager Advokatsamfundet ansvar for og lever op til sin særlige stilling i samfundet.

 
Advokatsamfundets mediepolitik skal vise at: 

Advokatsamfundet værner om retssikkerheden ved at være en central aktør i samfundsdebatten og i særdeleshed i lovgivningsprocessen. 
Advokatsamfundet, og dermed den uafhængige advokatstand, er et afgørende element i retsstaten og demokratiet. 
Advokaten er en professionel, moderne og uafhængig rådgiver, både når det gælder erhvervsforhold og private menneskers juridiske problemer.

Hvem udtaler sig til pressen?
Advokatrådets formand udtaler sig om alle generelle advokatpolitiske spørgsmål og om sager af principiel retspolitisk betydning. I tilfælde, hvor formanden ikke kan træffes, kan næstformanden udtale sig.
I sager, der klart hører hjemme under et bestemt udvalg, kan udvalgsformanden udtale sig. Hvis ekspertisen ligger hos et menigt medlem af udvalget, kan vedkommende udtale sig efter aftale med formanden for udvalget.
Advokatsamfundets generalsekretær udtaler sig primært om baggrundsinformation, men kan dog også udtale sig, når formanden og næstformanden ikke kan træffes.

Advokatsamfundets kommunikationschef hjælper med baggrundsoplysninger samt med information om, hvem der kan udtale sig om en konkret sag.