Høringssvar

Print Print

Advokatrådet modtager årligt omkring 500 sager i høring om ændringer af love og bekendtgørelser. En stor del af disse forslag gennemgås af en jurist og desuden ofte af en advokat med ekspertise på området. Alle kommentarer indarbejdes i høringssvaret, der godkendes og underskrives af Advokatsamfundets generalsekretær.

Læs Advokatsamfundets undersøgelse om korte høringsfrister.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Presse/Hoeringssvar.aspx - d. 20-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.