Høringssvar

Print Print

Advokatrådet modtager årligt omkring 500 sager i høring om ændringer af love og bekendtgørelser. En stor del af disse forslag gennemgås af en jurist og desuden ofte af en advokat med ekspertise på området. Alle kommentarer indarbejdes i høringssvaret, der godkendes og underskrives af Advokatsamfundets generalsekretær.

Læs Advokatsamfundets undersøgelse om korte høringsfrister.