Advokatrådets Journalistpris

Print Print

 

Advokatrådet uddeler hvert andet år en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger. Næste gang prisen uddeles er i 2021 i forbindelse med Advokatmødet.
Advokatrådet arbejder med udgangspunkt i organisationens vedtægt til gavn for retssamfundet og har særligt i dette øjemed et samspil med medierne.
Medierne benævnes ofte den fjerde statsmagt, hvormed der tænkes på, at medierne har en kritisk og kontrollerende rolle i forhold til de øvrige magtinstanser. Samtidig udgør massemedierne den vigtigste kanal for den brede befolkning, når det gælder om at orientere sig om retspolitik og retsvæsenet.
Advokatrådet har i de senere år sat fokus på dialogen med medierne, for at gøre kvaliteten af formidlingen af retsvæsen og retspolitik så grundig, nuanceret og retvisende som mulig.

Af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra april 2009 fremgår det, at:

”Det er imidlertid rådets opfattelse, at de strukturelle forandringer i medieverdenen har medført, at kun få journalister har mulighed for at specialisere sig i dækning af retsstoffet og juridiske problemstillinger. Journalister kan derfor have vanskeligt ved at identificere sager, der udover at kunne ”sælge” også på let forståelig vis kan sætte fokus på den juridiske problemstilling.”

Advokatrådet tog derfor i 2009 som en del af Retssikkerhedsprogrammet initiativ til at afholde regelmæssige workshops for journalister, hvor advokater og andre juridiske eksperter kan formidle juridiske emner, som optager medierne.
Advokatrådet har desuden besluttet at tage endnu et initiativ til understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner og har stiftet en journalistpris, som efter en konkret bedømmelse vil kunne overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.
Advokatrådets bedømmelseskomité vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage.

Prisen er på 20.000 kroner.

Hvem kan få prisen?
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform.
Det vigtigste kriterium er, at det journalistiske produkt har retssikkerhed eller retspolitiske forhold som et direkte eller underliggende tema. Advokatrådets bedømmelseskomité tolker begrebet retssikkerhed bredt, og journalistiske indslag, artikler med videre skal ikke nødvendigvis have retsvæsenet, advokater eller domstolene som emne.
Formidlingen kan eksempelvis handle om manglende retssikkerhed for udsatte grupper i samfundet. Det kan være manglende klagemuligheder og dermed manglende adgang for borgere og virksomheder til at få ret. Det kan være ‘systemfejl' indbygget i myndigheders sagsbehandling eller den offentlige forvaltning. Og det kan være indslag eller artikler, som har fokus på mere klassiske retlige emner.
Både konkrete sager og en mere generel behandling af emner kan komme i betragtning til prisen.
Produktet kan være en serie af artikler/indslag eller en enkeltstående større artikel/indslag. Det er også muligt at nominere en person, som over en periode har dækket et område på en så oplysende måde, at det alene kvalificerer til prisen.

Hvordan foretages bedømmelsen?
Advokatrådets bedømmelseskomité lægger vægt på følgende:

Oplysningsgraden: Bidrager produktionen til generelt at højne borgernes viden om retspolitik eller retssikkerhed?

Opmærksomhed: Formår produktionen at sætte emnet på dagsordenen og åbne borgernes øjne?

Hvordan nominerer du?
Vi tager imod nominationer i en periode op til vores generalforsamling, som afholdes i juni hvert andet år. Du kan nominere dig selv eller en eller flere personer med en henvisning til deres produktion og gerne en kort begrundelse. Priskomiteen kan også egenhændigt nominere personer.

Nomineringen foregår ved, at du sender en mail til journalistpris@advokatsamfundet.dk.

Hvordan foregår prisuddelingen?
Prisen uddeles næste gang på Advokatmødet i 2021.

Modtagere af Advokatrådets Journalistpris, der uddeles i forbindelse med Advokatetmødet hvert andet år:
Astrid Fischer, journalist DR Orientering (2011)
Bo Maltesen, journalist Politiken (2013)
Niels Northroup, journalist, Ritzaus (2015)
Frank Hvilsom, journalist, Politiken (2017)
Lone Andersen, journalist, Finans (2019)