Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
04-06-2015
Nr. 7/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


ADVOKATMØDET 2015

Peter Fogh ny formand for Advokatrådet

Når Danmarks 6.000 advokater har fået ny formand, er det en mand, som er hjemmevant i formandsstolen. Advokatrådets ny formand, Peter Fogh, har blandt andet fire år som formand for Plesners bestyrelse bag sig.

- Jeg er både stolt og bevæget over at blive valgt som ny formand. Jeg glæder mig til at overtage faklen efter Søren Jenstrup. Han har ydet en formidabel indsats og brænder om nogen for sagen og standen, sagde Peter Fogh i sin tale på Advokatmødet.

Den ny formand ser det blandt andet som et vigtigt parameter at få inddraget de yngre advokater i det kollegiale arbejde.

Læs portræt af Peter Fogh, som blandt andet vil sætte fokus på unge advokater     

 

Ny næstformand i Advokatrådet

Advokat Kristian Dalsgaard fra 7. kreds er valgt som næstformand for Advokatrådet. Kristian Dalsgaard er partner i Smith Knudsen Advokatfirma, Holstebro, og medlem af Advokatrådet siden 2011. Han er medlem af Advokatrådets Organisationsudvalg, af Samarbejdsudvalget og Advokatsamfundets Fond.

Læs portræt af næstformanden i det kommende nummer af Advokaten.

 

Nye medlemmer af Advokatrådet

Der var store skiftedag i Advokatrådet på Advokatmødet 2015, da seks advokater stoppede efter seks år og da Peter Fogh gik fra menigt medlem til formandsposten. Som stedfortræder for Peter Fogh indtrådte advokat Karen Larsen fra 1. kreds. Fra 1. kreds indtrådte desuden Martin Lavesen, Randi Bach Poulsen og Johnnie Schmidt. Fra 6. kreds indtrådte Lone Møller, fra 4. kreds Jan Hollmén Olesen og fra 8. kreds Susan Sørensen.

Læs portrætter af alle rådsmedlemmerne i det kommende nummer af Advokaten.

 

En økonomi i balance

Næstformand, Jørgen Holst, fremlagde Advokatsamfundets regnskab inden han i forbindelse med Advokatmødet udtrådte af Rådet efter seks år. Budgettet for den kommende rådsperiode blev enstemmigt vedtaget.

- Der er iværksat mange tiltag omkring økonomien, som betyder, at den er i balance efter en periode med negative tal, sagde Jørgen Holst og understregede, at økonomien ikke alene er afhængig af faste udgifter, men kan svinge alt efter antallet af sager i Advokatnævnet.

- Der er nødt til at være balance i regnskabet, og derfor vil der være en lille stigning på 250 kroner i henholdsvis 2016 og 2017. Behandling af en sag i Advokatnævnet koster gennemsnitligt 10.000 kroner, derfor siger det sig selv, at det er helt afgørende for vores økonomi, hvordan udviklingen i sagsantallet bliver, forklarede Jørgen Holst, der hermed appellerede til en begrænsning af klager.

Se regnskaber og budgetter her

 

Advokatsamfundets Fonds hæderspris gik til en sand ildsjæl

Skattelovgivning er kompliceret og et emne, der er svært at formidle. Der er dog en stemme indenfor retssikkerhed og skat, som både har været både høj og klar i samfundsdebatten. Den tilhører tidligere formand for Advokatrådets Skatteudvalg, Poul Bostrup, som fik tildelt Advokatsamfundets Fonds Hæderspris på 50.000 kroner.

- Jeg opfatter prissen som en anerkendelse for hele Skatteudvalgets arbejde. Det er et udvalg, hvor der er masser af både diskussion og humor. Vi har larmet, så det har genlydt i hele huset, og bølgerne er ofte gået højt, og så har vi haft det privilegium at få besøg af spændende gæster – herunder flere skatteministre, sagde Poul Bostrup og understregede, at der stadig er mange emner at tage fat på.

- Vi har udarbejdet et retssikkerhedsprogram, hvor punkterne – bortset fra et enkelt – ikke er løst. Til gengæld har vi med glæde konstateret, at andre har taget vores tanker til sig.

 

Advokatrådets Journalistpris 2015 til Ritzau-journalist

Niels Northroup fra nyhedsbureauet Ritzau modtog Advokatrådets Journalistpris 2015 på 20.000 kroner for kvalificeret formidling af retsstoffet igennem mange år.

Niels Northroup har gennem en meget lang årrække arbejdet med retsjournalistik. Han har skaffet sig et særdeles godt kendskab til justitsvæsenet og lovgivningen, og det er kendetegnende for ham, at han i enestående grad altid har sat sig ind i de konkrete sager, sådan at hans formidling af nyheder om sagerne og afgørelserne holder et meget højt niveau.

I Advokatrådets begrundelse lød det blandt andet: Man er som aktør i retten tryg ved en meget kvalificeret formidling af sin sag, når man ser Niels Northroup blandt tilhørerne. Hans artikler er ikke alene omhyggelige og kompetente, de er også velskrevne og letlæste. Derfor fortjener han at blive anerkendt som en væsentlig del af den samfundsmæssige folkeoplysning. 

Årets pris er finansieret af Dreyers Fond.

 

Formanden for Danske Advokater takkede for samarbejdet

På Advokatmødet 2015 takkede Lotte Eskesen for, at samarbejdet mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater er kommet godt fra start.

- Det er et godt forløb, der er startet, som skal fortsætte og som vi ser frem til at deltage i. Der er en god koordinering på formandsniveau og et godt samarbejde når det gælder pressekontakt – hvor det er vigtigt at vi reagerer hurtigt og undgår udsagn i modstrid med hinanden. Der er også et godt samarbejde vedrørende det tværministerielle samarbejde, der sker på reguleringen af advokatbranchen, og det ser jeg frem til at fortsætte med den ny formand, sagde Lotte Eskesen.

 

Eftermiddagens program: Mads og advokatens dilemmaer

Hvis du fra en tidligere sag ved, at en erklæring er baseret på en løgn – hvad gør du så, når du står i retten, og ved, at modparten lyver?

Det var et af dilemmaerne, som to paneler skulle tage stilling til på Advokatmødet, hvor Mads Steffensen guidede deltagerne igennem eftermiddagens faglige program. De to paneler blev sat overfor de dilemmaer, som deltagerne havde indsendt. Det handlede om alt fra advokatens tavshedspligt til sexchikane på jobbet..

Det var advokaterne Mads Pramming, Kirsten Reimers-Lund, Christian de Jonquières, Pernille Backhausen, Henrik Høpner og Merethe Stagetorn, der havde sagt ja til at stille op som paneldeltagere og dermed øse af personlige erfaringer.

 

 

DET SKER I ADVOKATSAMFUNDET

Advokatrådet på Folkemødet 2015

Advokatrådet deltager for fjerde år i Folkemødet på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni. 

I samarbejde med Danmarks Domstole vil der traditionen tro være Folkedomstol, hvor de besøgende i år skal tage stilling til skyld og straf i en sag om mulig medvirken til et knivdrab.

Desuden afholder Advokatrådet debatter om blandt andet retssikkerhed i forvaltningen og børn i retssystemet.

Se hele Advokatrådets program

 

 

DET SKER VED DOMSTOLENE

Rapport om Domsdatabasen

Domstolsstyrelsens bestyrelse traf den 26. februar 2014 en beslutning om oprettelse af en domsdatabase. Domstolsstyrelsen nedsatte i forlængelse her af en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde en redegørelse med forslag til det nærmere indhold af domsdatabasen.

Nu er rapporten kommet, og i den anbefaler arbejdsgruppen blandt andet, at der sker offentliggørelse af alle domme fra de overordnede retter tillige med domme fra byretterne i blandt andet almindelige civile sager, som kan ankes uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, småsager, hvori der har medvirket lægdommere samt småsager, hvor påstanden er en anerkendelsespåstand.

Fra Advokatsamfundet har generalsekretær Torben Jensen deltaget i udvalgsarbejdet.

Læs hele rapporten her

 

Rekvirer et CCBE ID-kort

Du kan rekvirere et CCBE ID-kort hos Advokatsamfundet, herunder til forevisning i de to byretter, der er omfattet af forsøgsordningen med adgangskontrol og som har en særlig adgang for advokater, dvs. Københavns Byret og Retten i Aalborg. Kortet kan alene rekvireres af advokater, men ikke af advokatfuldmægtige.

Send en e-mail til Advokatsamfundet og vedhæft et billede i pasfoto-størrelse og i jpg-format til

Birgit Thode,  bth@advokatsamfundet.dk

Kortet er gældende i to år. Skal du have fornyet dit kort, skal du sende dit gamle kort retur til Advokatsamfundet, før du kan få et nyt kort. Såfremt din beskikkelse bortfalder, fratages eller deponeres, skal kortet straks returneres til Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets postadresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Læs mere om forsøgsordningen med adgangskontrol i fem byretter

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær