Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
29-09-2014
Nr. 9/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Nyt fra Advokatsamfundet

 

 

Advokatrådet kondolerer
Det er med dyb beklagelse, at Advokatsamfundet modtog meddelelse om, at advokat Anders Lindholt blev dræbt i forbindelse med skudepisoden 16. september i fogedretten i København. Drabet skete i forbindelse med afviklingen af et retsmøde.
“Det var med dyb beklagelse, at jeg modtog meddelelsen om, at Anders Lindholt var blevet dræbt, og mine tanker gik først og fremmest til Anders’ familie,” udtalte Søren Jenstrup, formand for Advokatrådet.
I forbindelse med drabet udsendte Advokatsamfundet en advokat, der bistod Anders Lindholts hustru og kompagnon, advokat Tine Andersson, og kontorets øvrige personale de første svære dage.
Advokat Anders Lindholts begravelse finder sted tirsdag 30. september 2014 kl. 11.00 fra Nivå Kirke. Fra Advokatsamfundet deltager generalsekretær Torben Jensen.

 

Medlemmer og suppleanter til Ankenævnet for Patienterstatningen
Advokatrådet er blevet bedt om at udpege et antal medlemmer og suppleanter til det nyoprettede Ankenævnet for Patienterstatningen.

Læs mere om udpegningen her.

 

Nye advokater: Vær opmærksom på forsikring og garanti
Advokatsamfundets vedtægt kræver, at alle advokater, der har deres beskikkelse er omfattet af en advokatansvarsforsikring og -garanti. Dette krav gælder fra den dag, advokaten modtager sin beskikkelse – altså fra dag et – og det er advokatens eget ansvar at overholde reglerne.
Der er særlig grund til at være opmærksom på, at kravet også gælder, hvis man får sin beskikkelse uden at være ansat eller før ansættelsesstedets forsikring er bragt til at dække den nyansatte.

Læs om advokatens forpligtelse til forsikring her.

 

Terrorlovgivningen fører os ind på en retssikkerhedsmæssig glidebane
Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal granske terrorlovgivningen. På høje tid, mener Sysette Vinding Kruse, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, der peger på, at terrorlovgivningen er helt central i retssystemet, og har fået en afsmittende effekt på andre retsområder. Det gælder for eksempel regler om forsvarere, telefonaflytninger, hemmelige ransagninger, logning og hvidvask. Derfor hilser hun regeringens initiativ om nedsættelse af et udvalg, der skal gennemtrawle terrorlovgivningen, velkommen.
“Terrorlovgivningen er utrolig vigtig at få evalueret, fordi den uden sidestykke har haft en afsmittende effekt på bestemmelser i retsplejeloven, der har til formål at sikre retssikkerheden for en mistænkt. Det har vi set særligt, siden vi fik nye udvidelser af terrorlovgivningen i 2006, hvor muligheden for indgreb i den personlige frihed ved aflytninger, ransagninger, logning og så videre blev yderligere forstærket under henvisning til bekæmpelse af terrorisme og anden alvorlig kriminalitet,” siger hun.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkom 26. september.

 

Klientfiskeri eller lovlig markedsføring 
Advokatnævnet har med tre kendelser vurderet samspillet mellem god advokatskik og advokaters mulighed for markedsføring.
Advokatnævnet fandt, at tre advokater ved deres adfærd havde markedsført deres forretning på en måde, der ikke kunne anses for at være en uanmodet henvendelse eller henvendelse til en anden advokats klient og dermed i strid med god advokatskik. Advokatnævnet frifandt derfor advokaterne.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkom 26. september.

 

Efteruddannelse skal gavne klienterne
Kravet om løbende efteruddannelse af advokater er en hjælp til at sikre en høj standard i branchen. Den nuværende ordning har netop rundet seks år, og formand for Advokatrådets Uddannelsesudvalg, Iben Winsløw, vurderer, at den er kommet godt fra start.
“Det er min oplevelse, at hovedparten af standen altid og løbende har efteruddannet sig. Og de advokater bliver der faktisk flere og flere af i takt med, at advokatbranchen bliver mere og mere specialiseret”, siger Iben Winsløw.
Det er Advokatrådet, som fører tilsyn med, at uddannelsesforpligtelsen opfyldes. Mød tre advokater, der håndterer efteruddannelse på hver sin måde, i det ny nummer af Advokaten, og få inspiration til, hvordan du sikrer dig at have styr på dine egne kursuspoint.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkom 26. september.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær