Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
07-02-2013
Nr. 2/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Advokatmødet og Årsfesten 2013

Advokatmødet er fyldt med traditioner; generalforsamling, faglige indlæg, fest og farver. Sådan er det også denne gang, hvor vi har valgt at holde Advokatmødet og Årsfesten for nye advokater under samme tag. Vi håber både de nye og de mere erfarne advokater vil tage godt imod initiativet, så rigtig mange lægger vejen forbi - og husk, at for dig, der er ny advokat efter 1. april 2012, er deltagelsen fra kl. 16.30 og frem ganske gratis.

Vi har i Advokatrådet gjort os umage for at sammensætte et program, som vi håber vores kolleger på tværs af landsdel, erfaring, speciale osv. vil finde inspirerende, og vi håber, du og mange andre har lyst til at deltage.

Se det samlede program på www.advokatmødet.dk, hvor du også finder tilmeldingsblanket og praktiske oplysninger. Brug gerne dit medlemsnummer, når du tilmelder dig - se øverst i denne mail. Sidste frist for tilmelding er 8. marts 2013.
Alle, der tilmelder sig, vil i løbet af maj få tilsendt Advokatsamfundets beretning. Materialet vil ligeledes kunne findes på hjemmesiden.


Afskedsreception for Rasmus Møller Madsen

Afdelingschef Rasmus Møller Madsen har efter mere end ti år i Advokatsamfundet valgt at søge nye udfordringer fra 1. marts 2013 hos DanPilot i Svendborg.

I den anledning vil det glæde os at se kolleger, samarbejdspartnere mv. til en afskedsreception i Advokatsamfundet onsdag 27. februar 2013 kl. 15.00.


Husk at melde adresseændring, firmaskifte mv. til Advokatsamfundet

Flytter du adresse, får dit firma nyt navn, opnår du ansættelse et nyt sted, skifter du telefonnummer osv. skal du huske at give skriftlig besked herom til Advokatsamfundet på samfund@advokatsamfundet.dk. Det er den enkelte advokats personlige ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er du i tvivl, så tjek Advokatnøglen på www.advokatsamfundet.dk. Oplysning om adresseændring mv. skal efter vedtægtens § 45, stk. 3 ske inden 14 dage efter flytningen. Husk at angive, fra hvilken dato, de nye oplysninger skal angives.


Husk at indgive klientkontoerklæring for 2012

Alle beskikkelseshavende advokater skal årligt indsende klientkontoerklæring til Advokatsamfundet. Endvidere skal advokatvirksomheder, der drives i kapitalselskabsform indgive klientkontoerklæring. Fristen for at indgive klientkontoerklæring for 2012 er fastsat til 31. marts 2013.

Alle advokater og advokatselskaber modtager i løbet af januar et brev, der indeholder nærmere instruktion om, hvordan indgivelse af klientkontoerklæring finder sted. Selve indgivelsen foregår elektronisk via Advokatsamfundets hjemmeside med anvendelse af NemId. Du kan finde yderligere vejledning til indsendelse af klientkontoerklæring på Advokatsamfundets hjemmeside.


Deponering af advokatbeskikkelse

Går du i tanker om at deponere din advokatbeskikkelse, så husk at du skal sende anmodning herom til Justitsministeriet i god tid inden det tidspunkt, hvor deponeringen skal have virkning. Der er sagsbehandlingstid i Justitsministeriet, og deponeringen træder først i kraft, når Justitsministeriet giver dig meddelelse om, at din beskikkelse er deponeret.


Kurven er knækket i Advokatnævnet

Efter nogle år med faldende produktivitet og en ophobning af klagesager i Advokatnævnet viser de første tal fra 2012, at kurven nu er knækket. I 2012 er der således afsluttet over 1.500 klagesager, hvilket er en produktionsfremgang på over 160 procent i forhold til 2011. Det betyder, at sagspuklen i løbet af året er nedbragt med over 200 sager.


Hvem er bedst til retssikkerhed?

For anden gang uddeler Advokatrådet Journalistprisen på 20.000 kroner for at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner.

Journalistprisen, vil efter en konkret bedømmelse af Advokatrådets Priskomité kunne overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.

Komiteen vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage.

Prisen er på 20.000 kroner.

Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform.

Nominering med navn og kort begrundelse sker på mail til Advokatsamfundets pressechef Hanne Hauerslev, hha@advokatsamfundet.dk . Læs mere om prisen og Advokatmødet på www.advokatsamfundet.dk.


Statistik for retssagsprøven 2012

Der blev i 2012 gennemført 295 retssagsprøver ved domstolene og 63 retssagsprøver i en fiktiv sag.

Se statistikken her:


Klager over ejendomsvurderingen kan sendes via Skat.dk

SKAT har ændret procedurerne, så man via Skat.dk kan indsende en klage over en ejendomsvurdering direkte til den ansvarlige afdeling.

Formålet er at nedsætte sagsbehandlingstiden for klager over ejendomsvurderingen. Det har nemlig vist sig, at den lange sagsbehandlingstid blandt andet skyldes, at langt de fleste klager sendes som et brev eller elektronisk til en hovedpostkasse. TastSelv-systemet på SKATs hjemmeside er derfor blevet ændret, sådan at en virksomhed, borger eller rådgiver via en menu kan målrette henvendelsen til den ansvarlige afdeling.

Ved indberetning vil rådgiveren automatisk blive oprettet som part i sagen, og vil være kontaktpersonen igennem hele sagsbehandlingen.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

Generalsekretær

Advokatmødet og Årsfesten 2013
Advokatmødet er fyldt med traditioner; generalforsamling, faglige indlæg, fest og farver. Sådan er det også denne gang, hvor vi har valgt at holde Advokatmødet og Årsfesten for nye advokater under samme tag. Vi håber både de nye og de mere erfarne advokater vil tage godt imod initiativet, så rigtig mange lægger vejen forbi - og husk, at for dig, der er ny advokat efter 1. april 2012, er deltagelsen fra kl. 16.30 og frem ganske gratis.
Vi har i Advokatrådet gjort os umage for at sammensætte et program, som vi håber vores kolleger på tværs af landsdel, erfaring, speciale osv. vil finde inspirerende, og vi håber, du og mange andre har lyst til at deltage.
Se det samlede program på www.advokatmødet.dk, hvor du også finder tilmeldingsblanket og praktiske oplysninger. Brug gerne dit medlemsnummer, når du tilmelder dig - se øverst i denne mail. Sidste frist for tilmelding er 8. marts 2013.
Alle, der tilmelder sig, vil i løbet af maj få tilsendt Advokatsamfundets beretning. Materialet vil ligeledes kunne findes på hjemmesiden.

Afskedsreception for Rasmus Møller Madsen
Afdelingschef Rasmus Møller Madsen har efter mere end ti år i Advokatsamfundet valgt at søge nye udfordringer fra 1. marts 2013 hos DanPilot i Svendborg.
I den anledning vil det glæde os at se kolleger, samarbejdspartnere mv. til en afskedsreception i Advokatsamfundet onsdag 27. februar 2013 kl. 15.00.

Husk at melde adresseændring, firmaskifte mv. til Advokatsamfundet
Flytter du adresse, får dit firma nyt navn, opnår du ansættelse et nyt sted, skifter du telefonnummer osv. skal du huske at give skriftlig besked herom til Advokatsamfundet på samfund@advokatsamfundet.dk. Det er den enkelte advokats personlige ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er du i tvivl, så tjek Advokatnøglen på www.advokatsamfundet.dk. Oplysning om adresseændring mv. skal efter vedtægtens § 45, stk. 3 ske inden 14 dage efter flytningen. Husk at angive, fra hvilken dato, de nye oplysninger skal angives.

Husk at indgive klientkontoerklæring for 2012
Alle beskikkelseshavende advokater skal årligt indsende klientkontoerklæring til Advokatsamfundet. Endvidere skal advokatvirksomheder, der drives i kapitalselskabsform indgive klientkontoerklæring. Fristen for at indgive klientkontoerklæring for 2012 er fastsat til 31. marts 2013.
Alle advokater og advokatselskaber modtager i løbet af januar et brev, der indeholder nærmere instruktion om, hvordan indgivelse af klientkontoerklæring finder sted. Selve indgivelsen foregår elektronisk via Advokatsamfundets hjemmeside med anvendelse af NemId. Du kan finde yderligere vejledning til indsendelse af klientkontoerklæring på Advokatsamfundets hjemmeside.

Deponering af advokatbeskikkelse
Går du i tanker om at deponere din advokatbeskikkelse, så husk at du skal sende anmodning herom til Justitsministeriet i god tid inden det tidspunkt, hvor deponeringen skal have virkning. Der er sagsbehandlingstid i Justitsministeriet, og deponeringen træder først i kraft, når Justitsministeriet giver dig meddelelse om, at din beskikkelse er deponeret.

Kurven er knækket i Advokatnævnet
Efter nogle år med faldende produktivitet og en ophobning af klagesager i Advokatnævnet viser de første tal fra 2012, at kurven nu er knækket. I 2012 er der således afsluttet over 1.500 klagesager, hvilket er en produktionsfremgang på over 160 procent i forhold til 2011. Det betyder, at sagspuklen i løbet af året er nedbragt med over 200 sager.

Hvem er bedst til retssikkerhed?
For anden gang uddeler Advokatrådet Journalistprisen på 20.000 kroner for at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner.
Journalistprisen, vil efter en konkret bedømmelse af Advokatrådets Priskomité kunne overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.
Komiteen vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage.
Prisen er på 20.000 kroner.
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform.

Nominering med navn og kort begrundelse sker på mail til Advokatsamfundets pressechef Hanne Hauerslev, hha@advokatsamfundet.dk . Læs mere om prisen og Advokatmødet på www.advokatsamfundet.dk.

Statistik for retssagsprøven 2012
Der blev i 2012 gennemført 295 retssagsprøver ved domstolene og 63 retssagsprøver i en fiktiv sag.

Se statistikken her:

Klager over ejendomsvurderingen kan sendes via Skat.dkSKAT har ændret procedurerne, så man via Skat.dk kan indsende en klage over en ejendomsvurdering direkte til den ansvarlige afdeling.
Formålet er at nedsætte sagsbehandlingstiden for klager over ejendomsvurderingen. Det har nemlig vist sig, at den lange sagsbehandlingstid blandt andet skyldes, at langt de fleste klager sendes som et brev eller elektronisk til en hovedpostkasse. TastSelv-systemet på SKATs hjemmeside er derfor blevet ændret, sådan at en virksomhed, borger eller rådgiver via en menu kan målrette henvendelsen til den ansvarlige afdeling.
Ved indberetning vil rådgiveren automatisk blive oprettet som part i sagen, og vil være kontaktpersonen igennem hele sagsbehandlingen.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær