Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
02-10-2013
Nr. 10/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Møde med Folketingets formand
Advokatrådets formandskab og generalsekretær Torben Jensen mødes 21. oktober med Folketingets formand, Mogens Lykketoft, til en drøftelse af, hvordan problemet med korte høringsfrister kan løses.
Mødet udspringer af den debat, som Advokatsamfundets nye store undersøgelse over de seneste ti års høringsfrister har givet i pressen, hvor S, R og SF i Politiken 18. september erkender problemets omfang.
Cirka 30 procent af de høringssager, der indgår i Advokatsamfundets undersøgelse, omfatter lovforslag. De resterende sager vedrører bekendtgørelsesudkast, ny EU-regulering mv.
- Der er registreret mange tusinde sager i den undersøgelse, og vi kan konstatere, at problemet stikker dybere end bare et par år. Derfor vil vi nu tage skridt til en praktisk løsning, og det er den, som vi vil drøfte med Folketingets formand, siger Torben Jensen, generalsekretær i Advokatsamfundet.
Undersøgelsen tegner et klart billede af, at antallet af de meget korte høringsfrister på syv dage eller derunder igennem de seneste ti år har været stigende – det gælder især de seneste fire år.
Således var der i 2003 23 sager med en frist på syv dage eller mindre. Tallet topper i årene 2010 og 2011 med 75 sager pr. år. I 2012 var antallet af sager med kort høringsfrist 69, hvilket svarer til 13 procent af de indkomne sager.
Procentvis har den årlige andel af høringssager med frist på syv dage eller mindre været størst i 2009-2012. Dog har antallet af høringssager med en frist på mere end 21 dage været stigende siden 2010, og i 2012 var den procentvise andel af sager med frister på mere end tre uger den højeste i den målte periode.

Læs mere i Advokaten, hvor hele undersøgelsen er offentliggjort.
Advokatsamfundet har også henvendt sig til justitsministeren med forslag til en løsning. Se brevet her.
Hør indslag og interview med generalsekretær Torben Jensen på P1 Morgen her.Retssagsprøve i en fiktiv sag
Den 24. september blev der for tredje og sidste gang i 2013 afviklet retssagsprøve i en fiktiv sag på Kollekolle Konferencehotel.
I 2013 har i alt 93 kandidater aflagt retssagsprøve i en fiktiv sag, hvilket svarer til en stigning på næsten 50 procent fra 2012, hvor 63 kandidater var til prøve i en fiktiv sag. Retssagsprøven i en fiktiv sag er indført som eksamensform for fuldmægtige, som ikke har mulighed for at aflægge retssagsprøven ved en retssag ved domstolene.
Der er retssagsprøve i en fiktiv sag næste gang i januar 2014.

Lovforslag om forhøjelse af appelgrænser
I sin skriftlige redegørelse fremlagde Statsministeren ved Folketingets åbning den 1. oktober en omtale af de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte. Det fremgår blandt andet, at lovforslaget, der skal gennemføre Effektiviseringsudvalgets forslag bl.a. om en højere appelgrænse, fremsættes i løbet af oktober måned.

Se hele Lovprogrammet her


 

Det sker ved domstolene med flere

Retterne modtager ikke fax pr. 1. oktober 2013
Danmarks Domstole har vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af e-mail og Digital Post i retternes kommunikation med brugerne. Retningslinjerne gælder både for byretterne og de overordnede retter og beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail eller Offentlig Digital Post (e-boks-løsning via virk.dk, som alle virksomheder skal have senest 1. november 2013).
De to digitale løsninger erstatter samtidig retternes brug af fax. Du kan derfor ikke forvente at kommunikere med retterne pr. fax efter 1. oktober 2013.
Du kan finde retningslinjerne og nærmere vejledning om brugen af mail (både almindelig e-mail og sikker mail med certifikat) og Digital Post på domstol.dk under Digital post.

Se retningslinjer og oversigterHjælp retten med effektiv telefonforkyndelse
Telefonforkyndelse er indført i retsplejeloven som ny forkyndelsesform i juni i år. Retterne vil i den kommende tid opsamle erfaringer med telefonforkyndelse inden for en række forskellige sagstyper.
Det vil være en stor hjælp for retten, hvis advokaterne forsyner stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer med videre med et telefonnummer på modparten, hvor denne ikke er repræsenteret ved advokat.
Telefonforkyndelse sker i praksis ved, at retten eller stævningsmanden tager telefonisk kontakt til den person, der skal ske forkyndelse for, og giver meddelelsen telefonisk, hvorefter meddelelsen med bilag sendes til den pågældende sammen med en bekræftelse på forkyndelsen.
Domstolene forventer, at telefonforkyndelse i mange tilfælde vil være mere effektiv end stævningsmandsforkyndelse, men der er også sager, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at forkynde telefonisk. Desuden kan telefonforkyndelse ikke bruges i forhold til juridiske personer.
Det er – som hidtil – retten, der træffer beslutning om forkyndelsesform, herunder om man vil forsøge at forkynde telefonisk.


 

Ny vejledning fra Højesteret
Højesteret har efter forhandling i august 2013 med Advokatrådet og Danske Advokater foretaget mindre ændringer i Højesterets vejledning om forberedelse og hovedforhandling i borgerlige ankesager ved Højesteret. Det drejer sig overordnet om følgende ændringer:

  • Der afholdes fremover et forberedende møde/berammelsesmøde i alle civile ankesager umiddelbart efter afgivelse af svarskrift, typisk telefonisk.
  • Tidsanvendelsen drøftes som et fast punkt under berammelsesmødet. Tildelingen af mere end en dag forudsætter, at advokaterne redegør for nødvendigheden heraf, og der vil kun undtagelsesvist blive afsat mere end en dag.
  • Der er mulighed for særlig hurtig hovedforhandling i hastende sager.
  • Der må ikke indleveres ekstrakter, der indeholder plastik eller metal (bortset fra hæfteklammer).
  • Det sammenfattende processkrift skal fokusere på sagens hovedproblemstillinger, og bør som udgangspunkt ikke være længere end 10-15 sider.
  • Muligheden for at få den indankede dom oplæst udgår.

Læs mere i det kommende nummer af Advokaten.


 

Kandidater til stillingen som juridisk eller teknisk kvalificeret dommer ved Patentdomstolen
Den forberedende komité, som har til opgave at gøre den fælles patentdomstol operationel og klar til ikrafttrædelse, har fredag 20. september 2013 på sin hjemmeside publiceret et såkaldt ‘Call for Expression of Interests of Candidate Judges of the future UPC’, som henvender sig til personer, som måtte ønske på sigt at bestride en stilling som juridisk eller teknisk kvalificeret dommer ved den fremtidige fælles patentdomstol. Svarfristen er 15. november 2013.
Opslaget samt ’Rules of pre-selection procedure’ og andre praktiske oplysninger kan ses her.Ny direktør i Forbrugerrådet
43-årige Lars Pram bliver ny direktør i en af Advokatsamfundets nære samarbejdspartnere, Forbrugerrådet. Lars Pram kommer fra en stilling som direktør i Kost & Ernæringsforbundet og tiltræder i forbrugernes interesseorganisation den 1. november 2013.

Se mere her .


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær