Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
08-04-2016
Nr. 6/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


DET SKER I ADVOKATSAMFUNDET

Retssikkerhed i Grønland

Advokatrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder og Advokatsamfundets sekretariat.

Generalsekretær Torben Jensens indlæg om baggrunden for arbejdet kan læses her


Skatteudvalgets formand er ny blogger på Børsen

Hvad gemmer der sig bag overskriften “Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om børne- og ungeydelse og opkrævningsloven”, som i al ubemærkethed blev vedtaget før påske. Det ser formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, på i sit første blogindlæg på Borsen.dk. Her vil han fremover skrive om alt fra lovkvalitet til retssikkerhed.

“Dét, der blandt andet gemmer sig nede i de mange sider, er, at skattemyndighederne igen skal have mulighed for at foretage modregning, og at dette kan ske uden såkaldt partshøring af borgeren og uden en forudgående vurdering af borgerens økonomiske forhold,” skriver han blandt andet i sin blog.

Blogindlægget kan læses her


Debatarrangement: Fremtidens jurist

Juristen bliver mødt med stadig stigende konkurrence fra andre faggrupper. Det giver naturligt nok et fokus på de kvalifikationer, som fremtidens jurist bør have på rygraden efter fem års uddannelse. 

Samtidig betyder politiske reformer på uddannelsesområdet, at de jurastuderende skal hurtigere igennem studiet. Mange frygter, at det sker på bekostning af kvaliteten i uddannelsen.

Skal den juridiske uddannelse blot være en teknisk uddannelse, der uddanner juridiske håndværkere? Eller bør juristen også spille en rolle, når det kommer til retssikkerhed og retspolitik? Den debat tager Advokatrådet fat på med en konference, hvor blandt andre Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, professor Mads Bryde Andersen, advokat og tidligere medlem af Folketinget Line Barfod m.fl. deltager i panelet.

Læs mere om konferencen Fremtidens jurist, som Advokatrådet afholder i København 12. maj klokken 16 til 19

Læs mere i Advokaten om de udfordringer, fremtidens jurist står over for, og hvilke kompetencer uddannelsen skal give i fremtiden.


Vi skal gøre endnu mere

Ungdomskriminaliteten falder. Alligevel skal samfundet gøre endnu mere for at forhindre unge i at komme ud i kriminalitet. Indbrud og hæleri og ikke mindst it-kriminalitet er også områder, der har brug for øget fokus, mener den nye formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Stort interview med Henrik Dam i det ny nummer af Advokaten, der udkommer 13. april.


Afregning for sekretærtid i erhvervssager

Hvornår kan der afregnes særskilt for sekretærtid? Spørgsmålet om, hvorvidt der kan opkræves særskilt salær for sædvanlig sekretærtid i erhvervssager, har været behandlet i Advokatnævnets plenum. Hvornår sekretærtid kan afregnes, er der fokus på i det kommende nummer af magasinet Advokaten, der gennemgår de seneste kendelser på området.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkommer 13. april.


Advokatnævnets sagsbehandlingstid falder fortsat

Der er i marts måned 2016 registreret 124 nye klager og genoptagelsessager. Der er i samme periode afsluttet 126 sager. Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af marts måned 463 sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager sluttet i 1. kvartal 2016 er 4,3 måneder.

Læs Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase


Dom af 13. januar 2016 (Advokatnævnets sagsnr. 2012-1202)

Advokat befandt sig i en interessekonflikt ved at påtage sig en sag for en klient, efter at advokatkontoret dagen forinden havde haft en telefonisk drøftelse med modparten vedrørende samme sag.

Læs dommen her


Kendelse af 25. november 2015 (Advokatnævnets sagsnr. 2015-2549)

Ingen af salærklagerne kunne anses for at være indgivet på vegne af klienten, hvorfor disse blev afvist på grund af manglende retlig interesse.

Læs kendelsen her

 
Læs mere om Advokatetik og Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase

 

DET SKER INTERNATIONALT

Advokat løsladt

Intigam Aliyev modtog i efteråret – med opbakning fra Advokatsamfundet – CCBE’s Human Rights Award 2015 for sit mangeårige arbejde for forbedring af menneskerettighederne i Aserbajdsjan. Han har siden midten af 2014 været fængslet i en politisk motiveret sag, hvor han blev beskyldt for skatteunddragelse, underslæb og bedrageri. Det er CCBE’s opfattelse, at fængslingen alene er begrundet i Aliyevs arbejde som menneskerettighedsadvokat, og det er derfor med stor tilfredshed, at CCBE og Advokatsamfundet har erfaret, at han 28. marts 2016 blev løsladt.


European Lawyers Day 2016

Emnet for dette års European Lawyers Day bliver ‘Access to Justice’, hvilket i særlig grad vil omfatte retshjælp og ret til advokatbistand. European Lawyers Day afholdes sidst på året, hvilket passer fint med implementeringsfristen for EU Direktivet 2013/48 om ‘Right of Access to a Lawyer’.

Læs hele CCBE’s nyhedsbrev her

 

DET SKER VED DOMSTOLENE M.FL.

Procesbevillingsnævnet inviterer til gå-hjem-møde

Emnet er reglerne for fri proces, når Procesbevillingsnævnet afholder gå-hjem-møde 12. maj.

Arrangementet finder sted fra klokken 16.30-18.00 i Store Kongensgade 1-3 i København. Tilmelding skal ske senest 6. maj 2016 på sab@procesbevillingsnaevnet.dk.

Læs mere om arrangementet her


Med venlig hilsen

Torben Jensen

Generalsekretær