Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
11-02-2016
Nr. 3/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Trusler mod advokater går ud over borgernes retssikkerhed
“I sin yderste konsekvens kan det true borgernes retssikkerhed, hvis nogle advokater ikke tør tage deres sag af frygt for trusler."
Det siger formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, til Jyllands-Posten, efter at advokat Poul Hauch Fenger er trådt ud af en sag, da han har modtaget trusler på mail og via sociale medier som advokat for Islamisk Trossamfund.
“Truslerne er både modbydelige, ulovlige og noget, politiet bør gå ind i. Jeg har ikke kendskab til, at advokater er fratrådt som forsvarere på grund af trusler. Men vi får hademails fra tid til anden. Det har jeg også selv oplevet,” siger Sysette Vinding Kruse.


Appel til justitsministeren: Udsæt revision af sessionslogningsregler
En udvidet sessionslogning synes at indebære en masseovervågning af hele befolkningen, som kan være vanskelig forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende retsprincipper.
Det pointerer 23 organisationer – herunder Advokatsamfundet – i et brev til justitsminister Søren Pind. Af brevet fremgår det, at organisationerne er bekymrede for, at internetsessionslogning påtænkes genindført på trods af, at justitsministeren så sent som i juni 2014 besluttede at afvikle sessionslogningen, idet logningen blev anset for uanvendelig.
I brevet til justitsministeren påpeger organisationerne desuden, at EU-Domstolen i 2014 i en dom har sat alvorligt spørgsmålstegn ved en logning, der omfatter alle borgere, på alle geografiske områder, på alle tidspunkter uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse – og uden at de personer, hvis data lagres, på nogen måde er under mistanke eller har forbindelse til terror eller grov kriminalitet. 

Læs de 23 organisationers fælles henvendelse til justitsministeren.


Skatteministerens forslag om en skatteombudsmand kan ikke stå alene
Som led i Retssikkerhedspakke II foreslår ministeren, at der oprettes en særskilt og uafhængig skatteombudsmandsfunktion under Folketingets Ombudsmand. En markant styrkelse af skatteborgernes retssikkerhed, skriver skatteministeren i en pressemeddelelse.
Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, hilser forslaget velkommen, men initiativet kan ikke stå alene, hvis retssikkerheden inden for skatteområdet skal forbedres, mener han.
“Det er rigtig godt at flytte kontrollen væk fra Skat, men når det er sagt, så kan Folketingets Ombudsmand jo allerede behandle sager, der vedrører sagsbehandlingsfejl – også når det gælder borgerens skattesag. Hvis retssikkerheden for alvor skal løftes på dette område, skal der også ske fremadrettede initiativer. Ombudsmanden vil jo altid se på en sag bagudrettet, mens eksempelvis et Skattelovråd – som vi har foreslået bliver etableret – kan komme med forslag til, hvordan man gennem lovgivningen fremadrettet kan forbedre retssikkerheden,” siger Kim Pedersen.


Ny rapport påpeger problemer ved brug af tolke i danske retssager
En klient var sigtet for at planlægge indsmugling af 100 kilo amfetamin. En lydoptagelse viste dog, at der ikke var tale om kilo – men om gram.
Det er blot et af eksemplerne i en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder.
Institut for Menneskerettigheder påpeger i rapporten, at uprofessionel tolkebistand kan true retssikkerheden ved straffesager og anbefaler syv tiltag, der skal afhjælpe tolkeproblematikken. Disse anbefalinger tæller blandt andet etablering af en certificeringsordning, så tolke kan verificeres efter endt uddannelse eller på baggrund af en prøve i tolkning og sprog.
Rapporten anbefaler også, at institutionerne under Justitsministeriet og domstolene efter en overgangsperiode forpligtes til udelukkende at benytte certificerede tolke med mulighed for dispensation ved meget små sprog.

Læs rapporten ‘Tolkning i retsvæsenet’ her.

 

Det sker ved domstolene

Konstitueret i landsretterne
Begge landsretter afholder i marts 2016 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i landsretterne.
Informationsmødet i Østre Landsret afholdes onsdag 9. marts 2016 kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K. Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes onsdag 9. marts 2016 kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg.
Frist for tilmelding til informationsmøderne er 4. marts 2016 og bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariat@vestrelandsret.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk, tlf. 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk, tlf. 99 68 80 00.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær