Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
13-06-2016
Nr. 11/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


NYT FRA ADVOKATSAMFUNDET

Adgang til at medbringe mobiltelefoner ved besøg i Kriminalforsorgens institutioner

I lyset af et netop vedtaget lovforslag om styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler vil Kriminalforsorgen fastsætte et generelt forbud mod at medbringe mobiltelefoner i Kriminalforsorgens institutioner. Det gælder også forsvarere.

Forbuddet er navnlig begrundet i hensynet til risikoen for, at indsatte ulovligt, eksempelvis gennem trusler, sætter sig i besiddelse af en medbragt mobiltelefon. Det er også meningen, at forbuddet skal gælde for blandt andre fængselsbetjente.

Advokatrådet deltog 2. juni 2016 i et møde hos Kriminalforsorgen sammen med blandt andre Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Advokater for at drøfte de problemstillinger, der er forbundet med nedlæggelse af et generelt forbud, der også omfatter forsvarerne. Her blev det særligt påpeget, at mobiltelefoner og bærbare computere med internetadgang er helt sædvanlige arbejdsværktøjer for forsvareren og helt nødvendige at medbringe under forsvarerbesøg i institutionerne. Det er derfor af afgørende betydning, at forsvarere fortsat får lov til at medbringe mobiltelefoner i forbindelse med besøg i fængsler, arresthuse mv.

Kriminalforsorgen tilkendegav dog på mødet, at de forventer at arbejde videre med en generel forbudsordning, der også omfatter forsvarere.

Advokatrådet vil fortsat have stor fokus på området.


Nye id-kort fra CCBE til advokater

Der er kommet en ny, let revideret version af id-kortet fra CCBE til advokater, som blandt andet anvendes i forbindelse med sikkerhedskontrol ved retterne. De nye kort bliver udstedt af Advokatsamfundet i takt med, at de tidligere id-kort udløber.

De væsentlige ændringer er bl.a. en ny holografisk laminatoverflade samt prægning med Advokatsamfundets logo over kortholderens billede og navn, som sikrer, at der ikke kan ske misbrug af kortet.

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Marie Green, mgr@advokatsamfundet.dk, tlf. 33 96 97 36.


Advokatrådet massivt til stede på Folkemødet – se det fulde program

Advokatrådet deltager for femte år i Folkemødet på Bornholm med en række spændende arrangementer og debatter.

I samarbejde med Danmarks Domstole er der traditionen tro årets Folkedomstol, hvor Folketingets retsordførere og publikum i år skal tage stilling til en sag om mulig voldtægt. Kom og vær med i debatten om voldtægt, straf og sanktionsniveau – og om uagtsom voldtægt skal gøres strafbart.

Deltag også i debatten om retssikkerhed, menneskerettigheder og terrorbekæmpelse, som Advokatrådet arrangerer i samarbejde med Amnesty International, og mød blandt andre den franske ambassadør Francois Zimeray, formand for Strafferetsudvalget Sysette Vinding Kruse og generalsekretær for Amnesty International Trine Christensen.   

Desuden afholder Advokatrådet debatter om sort arbejde i retten og om mægling og mediation.

Læs hele Advokatrådets program

Se også Folkemødets hjemmeside


Skatteminister glæder sig over Advokatrådets fokus på anbefalinger for god skatterådgivning

“Det er væsentligt, at advokaterne og andre rådgivere har kendskab til anbefalingerne for god skatterådgivning om grænseoverskridende forhold, og at de efterlever dem.”

Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et brev til Advokatrådets formand, Peter Fogh, som svar på orientering om den indsats, Advokatrådet har gjort, for at orientere advokater om disse anbefalinger.

Ministeren glæder sig over, at Advokatrådet har bidraget til at sikre kendskabet til anbefalingerne og desuden sikrer efterlevelsen af anbefalingerne ved at lade dem indgå i behandlingen af skatterelaterede tilsynssager. Netop tilsynet ser ministeren som et område, der kan være med til at styrke indsatsen mod grænseoverskridende skatteunddragelse, og som han gerne ser en yderligere dialog omkring.

Læs brevet fra skatteministeren her


Anklagemyndigheden og Retspsykiatrisk Klinik overgår til digital post

Den centrale anklagemyndighed og Retspsykiatrisk Klinik overgår til digital postafsendelse. Det betyder, at al post fra Rigsadvokaten, statsadvokaterne og Retspsykiatrisk Klinik fremover vil blive sendt ud digitalt til borgere, andre myndigheder og samarbejdspartnere. Det vil ske via sikker mail eller e-Boks.

Læs mere om overgangen til digital postafsendelse her

 

NYT FRA ADVOKATNÆVNET

Sagsbehandlingstider stadig langt under seks måneder

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager sluttet til og med maj måned er fortsat langt under målsætningen på seks måneder, nemlig 4,4 måneder. Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af maj måned 433 sager.

Også i maj blev der afsluttet flere sager, end der kom ind – i maj var der 105 indkomne sager og 129 afsluttede.

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær