Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
25-03-2015
Nr. 3/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i AdvokatsamfundetTilmelding til Advokatmødet 2015 – du kan stadig nå det!!
På Advokatmødet 29. maj 2015 guider radioværten fra Mads og Monopolet, Mads Steffensen, os igennem en eftermiddag med diskussion, fordybelse og fokus på de dilemmaer, der knytter sig til arbejdsform, familieliv og økonomi.  Eftermiddagen vil gøre dig bedre i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som advokat og vil give dig stof til eftertanke og inspiration med tilbage på kontoret.
Med programmet sætter Advokatsamfundet fokus på alt det, du ikke lærer på fagkurserne. Vi tager fat på de faglige og personlige valg, du træffer igennem karrieren, som har indflydelse på dit virke som advokat. 
Eftermiddagens workshop tæller som efteruddannelse.

Tjek programmet og tilmeld dig allerede nu på Advokatmødet.dk.

Advokatrådets kritik har bidraget til at ændre terrorforslag
Regeringen fremlagde i kølvandet på terrorangrebet i København i februar 2015 12 nye tiltag mod terror. Et af forslagene var at skabe hjemmel for Forsvarets Efterretningstjeneste til at foretage telefonaflytning af danske ekstremister i udlandet uden at efterretningstjenesten skulle indhente en retskendelse. Dette forslag blev kraftigt kritiseret af blandt andet Advokatrådet, som pegede på, at forslaget var retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, og at indhentelse af retskendelser til telefonaflytning med videre i dag sker hurtigt og effektivt og kan gives med tilbagevirkende kraft.
Som følge af kritikken har regeringen ændret holdning i sagen, og forsvarsminister Nicolai Wammen vil nu udarbejde en model, hvorefter Forsvarets Efterretningstjeneste i hvert enkelt tilfælde skal indhente en retskendelse i forbindelse med telefonaflytning af danskere i udlandet.

Ny formand for forsvarsadvokaterne
Advokat Kristian Mølgaard blev 22. marts 2015 valgt som ny formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater og erstatter dermed advokat Henrik Stagetorn.
Den ny formand ser det som en væsentlig opgave at have fokus på den enkeltes retssikkerhed.
“Der er god grund til at være bekymret for retssikkerheden, som er meget trængt.  Her tænker jeg blandt andet på begrænsning af aktindsigt i straffesager og hemmeligholdte rapporter,” siger han.
Kristian Mølgaard er 50 år og advokat siden 1992. Han har arbejdet som forsvarsadvokat siden 1996 og været partner hos Boelskifte Advokater siden 2002.

Læs mere om Landsforeningen af Forsvarsadvokater på lffa.dk.

Advokatrådets Journalistpris 2015
Advokatrådet uddeler igen i år en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerheden, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger. I 2013 gik prisen, som er finansieret af Dreyers Fond, til Bo Maltesen fra Politiken og i 2011 til DR-journalisten Astrid Fischer.
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform. Det vigtigste kriterium er, at det journalistiske produkt har retssikkerhed eller retspolitiske forhold som et direkte eller underliggende tema. Advokatrådets bedømmelseskomité tolker begrebet retssikkerhed bredt, og journalistiske indslag, artikler med videre skal ikke nødvendigvis have retsvæsenet, advokaterne eller domstolene som emne.
Vi tager imod nominationer indtil 16. april 2015 på journalistpris@advokatsamfundet.dk.

Læs mere om Advokatrådets Journalistpris.

Velkommen på forsiden
Hvad stiller man op, når man som advokat oplever at blive hængt ud i dagspressen, på Facebook eller på en hjemmeside? I det ny nummer af Advokaten fortæller tre advokater, der har haft ørerne i mediemaskinen, om deres oplevelser og erfaringer med pressen og de sociale medier. En professor i krisehåndtering giver sine bedste råd til, hvordan man handler. 

Læs mere i Advokaten, der udkommer 8. april 2015.

Advokatetik: E-mails på vildspor
I løbet af en arbejdsdag sender og modtager en advokat mange e-mails under korrespondance med klienter, modparter, retter, andre myndigheder med videre. Hastigheden er høj, og når afsenderen har klikket på ‘send’, er løbet kørt, og det er ikke muligt at skrue tiden tilbage for at rette eventuelle fejl.
Men hvad gør advokaten, når der ved en fejl tikker en e-mail ind med fortrolige oplysninger om modpartens klient?

Læs om advokatetik og vildfarne e-mails i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 8. april.

Nyt i Advokatsamfundets Vidensdatabase
Er det i strid med god advokatskik, at en beskikket forsvarer i sin prisoplysning til klienten ikke oplyser om udgifter til kørsel og udlæg?
I en kendelse fra oktober 2014 fandt Advokatnævnet, at det var i strid med god advokatskik.
Læs den og andre kendelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase, hvor der findes praksis fra Advokatnævnet. Der bliver løbende tilføjet nye afgørelser til databasen, som dels indeholder principielle sager, dels eksempler på problemstillinger, som er ofte forekommende.

Læs kendelsen om prisoplysning i Advokatsamfundets Vidensdatabase.

‘Den gode proces’ i ny opdateret version
Det praktiske håndværk ved en retssag er en stor udfordring for både nyuddannede advokater og advokater, der kun sjældent går i retten. En arbejdsgruppe under Advokatrådets Procesretsudvalg udarbejdede derfor i 2013 vejledningen ’Den Gode Proces’, som giver en række gode råd og praktiske vink til, hvordan man som advokat ikke alene varetager klientens interesser, men også i fornødent omfang viser hensyn til modparten og retten, når klientens sag kommer for retten. Den Gode Proces anvendes også på advokatuddannelsen.
Arbejdsgruppen har netop afsluttet en ajourføring af pjecen, så den nu er tilpasset regelændringerne i 2014 og ikke mindst Dommerforeningens reviderede vejledning om behandlingen af civilesager ved domstolene med videre.
Der er samtidig blevet nedsat en redaktionskomité bestående af advokaterne Pernille Backhausen, Mette Østergaard, Søren Storgaard, Claus Guldager og Casper Sølbeck, som fremover vil stå for at revidere og ajourføre Den Gode Proces.
Det er Advokatrådets ønske, at der bliver tale om et dynamisk redskab, som løbende kan gøres bedre og mere dækkende. Eventuelle kommentarer modtages derfor gerne, ligesom pjecen løbende vil blive revideret med relevant praksis.

Download ’Den gode proces’ her.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær