Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets nyhedsbrev
29-05-2015
Nr. 6/2015

Advokatsamfundets nyhedsbrev


Forsøgsordning: Adgangskontrol ved fem byretter

Advokatsamfundet orienterede i sidste uge om den nye adgangskontrol ved Retten i Glostrup og Retten på Frederiksberg.

De øvrige tre byretter, som er med i forsøgsordningen med adgangskontrol fra primo juni 2015 har også bedt om, at Advokatsamfundet orienterer om ordningen.


Retten i Aarhus, retspræsident Bodil Ruberg:

"Ved Retten i Aarhus er der én publikumsindgang til hver af rettens to adresser. Alle, der vil ind i retsbygningerne gennem en af de to publikumsindgange, skal gennem adgangskontrollen.

Dette betyder i praksis, at man skal passere gennem en metaldetektorkarm. Forinden man går gennem detektorkarmen, skal man tømme sine lommer for genstande af metal.

I Kannikegade 16 skal man endvidere lade sin eventuelt medbragte taske og øvrige effekter gå igennem en røntgenscanner. I Kannikegade 16 vil der således alene skulle ske gennemgang af indholdet af tasker mv., hvis scanningen konkret giver anledning til det.

På Lille Torv 6 vil kontrol af eventuelt medbragte tasker ske manuelt. Man skal selv åbne sin taske, så vagten kan kigge i den. Vagten kan bede taskens ejer om at tømme tasken helt eller delvis. Vagten må ikke selv rode i tasken, og vagten hverken må eller vil kigge på, hvad der måtte stå på eventuelle papirer i tasken. Finder en advokat, at dette ikke respekteres af vagterne, beder jeg venligst om, at jeg omgående orienteres.

Kontrollen omfatter som anført alle, der skal ind i retsbygningen via en publikumsindgang. Rettens egne medarbejdere skal således også kontrolleres, hvis de går ind gennem en af publikumsindgangene. De eneste, der undgår visitation, er politiet, hvor visitation af flere grunde ikke giver nogen mening. Det er jo bl.a. som bekendt politiet, vi må ringe til, hvis vi skal have hjælp i en overfaldssituation e.l.

Det har mig bekendt været diskuteret, om advokater kan undgå kontrollen ved at vise det ID-kort, der udstedes af Advokatsamfundet. I Retten i Aarhus har vi – ligesom i Retten i Glostrup og Retten på Frederiksberg – af praktiske grunde valgt indtil videre også at lade advokater kontrollere, fordi vi vurderer, at dette er lettest at håndtere på en ordentlig måde.

Vi vil selvfølgelig bestræbe os på, at kontrollen gennemføres så hensynsfuldt, smidigt og hurtigt som muligt, så den bliver til mindst mulig gene for alle mødende. Hvis der er kø ved adgangskontrollen, kan advokater ved fremvisning af ID-kort udstedt af Advokatsamfundet blive hjulpet gennem adgangskontrollen via en form for "fast track".

Ved Retten i Aarhus har vi desuden besluttet, at det fra indførelsen af adgangskontrollen ikke længere vil være tilladt for tilhørere, vidner og parter at medbringe mobiltelefoner. Professionelle brugere vil således fortsat kunne medbringe mobiltelefoner. Endvidere kan tilsagte i fogedsager dog fortsat medbringe mobiltelefoner.

Afslutningsvis vil jeg minde om, at dette er en forsøgsordning, og at det også er helt nyt for os. Flere af vores nyansatte vagter har heldigvis lang erfaring med adgangskontrol, og de vil gøre alt for at sikre en smidig og respektfuld håndtering. 

Vi håber på overbærenhed, især i indkøringsperioden, men jeg beder om, at det erindres, at kontrollen indføres for at øge sikkerheden og trygheden for alle i retten, herunder ikke mindst advokaterne. Vi indfører ikke ordningen for at genere nogen.

Når dette er sagt, modtager vi/jeg naturligvis gerne konstruktive kommentarer og forslag til forbedringer.

Ovenstående vil endvidere blive gennemgået på det informationsmøde for anklagere og beneficerede forsvarere, Retten i Aarhus afholder den 28. maj 2015, kl. 16.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Retspræsident Bodil Ruberg, eller til Sekretariats- og administrationschef Rasmus Foged og driftschef Malene Balzer."

http://www.domstol.dk/aarhus/nyheder/ovrigenyheder/Pages/RetteniAarhusindf%C3%B8reril%C3%B8betafjuni2015adgangs%C2%ACkontrolforatskabebedresikkerhedforrettensbrugereogpersonale.aspx       


Retten i Aalborg

Retten i Aalborg oplyser, at alle besøgende til retten som udgangspunkt skal igennem adgangskontrollen.

Retspræsidenten har dog bestemt, at anklagere og advokater, som søger adgang til retten i medfør af deres erhverv, kan passere igennem adgangskontrollen uden visitation og nærmere undersøgelse, hvis de foreviser gyldig legitimation i form af politiskilt eller CCBE ID-kort udstedt af Advokatsamfundet.

Ligeledes vil uniformerede og civile betjente samt fængselsbetjente, der enten bevogter tiltalte personer eller selv skal vidne i tjenesteøjemed, kunne passere adgangskontrollen uden visitation eller nærmere undersøgelse, hvis de foreviser gyldig legitimation.

http://www.domstol.dk/Aalborg/nyheder/ovrigenyheder/Pages/RetteniAalborgindf%C3%B8rersikkerhedskontrol.aspx


Københavns Byret

Københavns Byret oplyser, at de 1. juni 2015 indfører sikkerhedskontrol i rettens bygninger.

Det betyder, at alle der møder i byretten og undertiden også rettens eget personale, skal gå igennem en scanner. Nogle vil også blive visiteret af rettens service- og sikkerhedspersonale. Medbringer man for eksempel en taske, vil den blive scannet eller personligt gennemgået.

Retten vil tillade, at advokater, der viser CCBE ID-kort udstedt af Advokatsamfundet, under normale omstændigheder går gennem personscanneren, uden deres tøj visiteres, og uden at medbragte effekter undersøges. Ved forhøjet trusselsniveau må adgangskontrollen forventes skærpet.

http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/OmK%C3%B8benhavnsByret/Pages/sikkerhed.aspx


Rekvirer et CCBE ID-kort hos Advokatsamfundet

Du kan rekvirere et CCBE ID-kort ved at sende en e-mail til Advokatsamfundet. Vedhæft et billede i pasfoto-størrelse og i jpg-format til:

Birgit Thode
E-mail: bth@advokatsamfundet.dk

Kortet er gældende i to år.

Skal du have fornyet dit kort, skal du sende dit gamle kort retur til Advokatsamfundet, før du kan få et nyt kort. Såfremt din beskikkelse bortfalder, fratages eller deponeres, skal kortet straks returneres til Advokatsamfundet.

Såfremt du mister kortet, eller får det stjålet, skal du straks underrette Advokatsamfundet på telefon +4533969798 eller bth@advokatsamfundet.dk

Advokatsamfundets postadresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær