Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
10-12-2015
Nr. 14/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Lawyers Day 2015
Uden for den vestlige del af verden findes talrige eksempler på staters forsøg på at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Ofte går advokater ikke ram forbi, når stater forsøger at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Advokater står tværtimod ofte direkte i frontlinjen som repræsentant – eller våbendrager om man vil – for de borgere, som kæmper for demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed.
Sådan skriver generalsekretær Torben Jensen på Rule of Law i anledningen af, at det 10. december er Lawyers Day i Europa.

Læs hele blogindlægget på Rule of law. 

Fakturering af medlemsbidrag
Den kommende opkrævning af medlemsbidrag vil også i januar 2016 ske via et almindeligt brev.
Gennem det sidste år har der været arbejdet ihærdigt på at gå over til en digital løsning, men det volder stadig tekniske og økonomiske vanskeligheder at finde en optimal løsning.

Læs mere om overvejelserne omkring digital opkrævning.

Nyt fra Skatteudvalget: Møde med skatteministeren
Generalsekretær Torben Jensen og formand for Skatteudvalget Kim Pedersen er inviteret til møde med Skatteministeren, hvor ministeren vil introducere sin retssikkerhedsdagsorden og de retssikkerhedspakker som er programsat i 2016.

Læs mere om Skatteudvalgets aktiviteter.

Forsøg på tilegnelse af klientmidler
Et advokatfirma har været udsat for et forsøg på en uretmæssig hævning af indestående på klientbankkonto. En person havde oprettet et domæne svarende til advokatfirmaets xxxx.nu i stedet for xxxx.dk med tilhørende mailadresser.

Læs hvordan svindleren forsøgte at snyde advokatens bank.

Advokat kåret som årets Børneforkæmper
Advokat Marianne Bitsch er kåret som årets Børneforkæmper af Red Barnet. Det er kampen for de dårligst stillede børn, som har givet hende Red Barnets pris.

Læs hvorfor Marianne Bitsch har fået prisen

Lovkvalitet: Ny høringsstrategi
Advokatrådet har vedtaget en ny strategi for afgivelse af høringssvar, som trådte i kraft 1. december. Strategien indebærer en optimering af ressourceanvendelsen i Advokatsamfundet, herunder de frivillige kræfter, der trækkes på i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Endvidere har strategien til formål at styrke koordineringen med andre organisationer, herunder især Danske Advokater.

Læs mere om den ny høringsstrategi.

Kort høringsfrist til alvorlig lovændring
Fem arbejdsdage. Det er den frist, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har fastsat til at afgive høringssvar til et nyt lovforslag om transportøransvar, som skal give fly-, tog- og buspersonale ansvar for at sikre, at alle, der rejser ind i Danmark fra et andet Schengen-land, har ID og de rette dokumenter.
Advokatsamfundets generalsekretær Torben Jensen siger til DR, at han finder den korte frist kritisabel.

Læs mere om Advokatsamfundets reaktion på lovforslaget.

Vi skal forebygge i stedet for at helbrede
Nye initiativer skal forebygge klagesager til Advokatnævnet. Det sker ud fra Advokatrådets ønske om at spare både tid og penge. De første tiltag er søsat inden for efteruddannelse, forsikring og klientkontoerklæringer.

Læs temaet om forebyggelse af klagesager til Advokatnævnet i det ny nummer af Advokaten.


 

Det sker hos Domstolene

Bekymring for centralisering i yderområder
Retten i Holstebro har besluttet, at rettens personale ved afdelingskontoret i Thisted med virkning fra 1. januar 2016 skal have fast tjenestested i Holstebro. Det har fået Advokatrådets formand, Peter Fogh, til at rette henvendelse til Retten i Holstebro og Domstolsstyrelsen, for at give udtryk for sin bekymring over for den udvikling, som beslutningen vil kunne føre til.

Læs henvendelsen fra Advokatrådets formand til Domstolsstyrelsen.

Del dine erfaringer med adgangskontrol ved byretterne
Den 1-årige forsøgsordning med adgangskontrol i retsbygningerne kører ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Retten i Glostrup, Retten i Aarhus og Retten i Aalborg. Forsøgsordningen fortsætter indtil sommeren 2016, hvor ordningen vil blive evalueret.
Advokatsamfundet hører fortsat gerne om erfaringer med adgangskontrollen, som ønskes viderebragt til de relevante embeder.

Læs mere om evalueringen.


 

Internationalt

Erasmus+ for advokatfuldmægtige
En af fokusområder for Erasmus+ er ‘Learning Mobility of Individuals’, hvilket giver mulighed for at modtage tilskud til projekter vedrørende advokatfuldmægtige. Der kan blandt andet gives tilskud til et udvekslingsophold af to måneders varighed.

Her søger du midler til Erasmus+

Nyheder fra CCBE
Europa Parlamentets Special TAXE Committee godkendte rapport om Tax rulings and other measures similar in nature or effect. Det er en af nyhederne det seneste nyhedsbrev fra CCBE.

Læs nyhedsbrevet her


Glædelig jul og godt nytår

Torben Jensen
Generalsekretær