Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
22-09-2015
Nr. 10/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Advokatmedlemmer til Flygtningenævnet

 

Advokatrådet har modtaget anmodning fra Flygtningenævnets gruppe af advokatmedlemmer om at pege på nye medlemmer til gruppen, idet der er behov for supplerende kræfter.

Mødeaktiviteten må forventes at være 2-3 heldagsmøder om måneden, dog med periodevise udsving. Vederlaget til advokatmedlemmerne af Flygtningenævnet udgør ca. 10.000 kr. per heldagsmøde.

Interesserede advokater bedes indsende ansøgning vedlagt CV til Advokatsamfundet senest tirsdag 6. oktober 2015. Ansøgningerne bedes sendt pr. e-mail til hfe@advokatsamfundet.dk. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens faglige kompetencer, herunder et eventuelt beneficium, og relevante erfaring. Som led i udvælgelsen vil der endvidere blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere og verserende disciplinærsager vedrørende ansøgerne. Alle ansøgere modtager besked om den endelige indstilling.


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær