Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
08-08-2013
Nr. 8/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Opslag: advokatmedlemmer til Flygtningenævnet

Advokatrådet har modtaget anmodning fra Flygtningenævnets gruppe af advokatmedlemmer, om at pege på nye medlemmer til gruppen. To medlemmer er for nylig fratrådt,  og der er nu behov for supplerende kræfter.

Mødeaktiviteten må forventes at være 2-3 heldagsmøder om måneden, dog med periodevise udsving. Vederlaget til advokatmedlemmerne af Flygtningenævnet udgør ca. 9.500,- kr. per heldagsmøde.

Interesserede advokater bedes indsende ansøgning vedlagt CV til Advokatsamfundet senest den 20. august 2013. Ansøgningerne bedes sendt pr. email til hfe@advokatsamfundet.dk. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens faglige kompetencer og relevante erfaring. Som led i udvælgelsen, vil der endvidere blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere disciplinærsager vedrørende ansøgerne. Alle ansøgere modtager besked om den endelige indstilling.

Med venlig hilsen
Torben Jensen
Generalsekretær