Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
04-06-2012
Nr. 7/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Dato for Advokatmødet på plads

Datoen for Advokatmødet i 2013 er nu på plads. Advokatmødet afholdes fredag den 7. juni 2013 i København. Årsfesten for nye advokater i 2013 vil blive afholdt sammen med Advokatmødet.Advokatrådet opfordrer minister til åbenhed

Advokatrådet har i et nyt lovforslag om randzoner i landbruget peget på, at det var nødvendigt at belyse, om forslaget ville indebære ekspropriation. Efter en politisk diskussion om lovforslaget, har fødevareministeren delvist løftet sløret for et notat fra Kammeradvokaten om dette spørgsmål. Se ministerens svar på Advokatrådets henvendelse.Justitsminister i debat om undersøgelseskommissioner

Advokatrådet deltager på Folkemødet på Bornholm i juni. Her huser Advokatrådet en paneldebat med bl.a. justitsministeren, MF Søren Pind (V) og Dommerforeningens formand. Der gennemføres desuden en fiktiv retssag, hvor Folketingets retspolitikere udgør nævnetinget og voterer åbent om straffens længde. Samtidig afholdes der en ad hoc advokatvagt under Folkemødet. Læs programmet.Advokatrådet kritiserer advokat-databaser

To databaser over advokater har påkaldt sig Advokatrådets opmærksomhed. Berlingske Tidende oprettede i 2010 en database, hvor bl.a. Advokatnævnets kendelser findes. Desuden har en ny portal om advokatetik set dagens lys. Læs om Advokatrådets bestræbelser på at sikre, at de nye databaser overholder reglerne.Tavshedspligt beskytter advokat

Landsretten har omstødt byrettens kendelse vedrørende en advokat, der af anklagemyndigheden var blevet indkaldt som vidne i en straffesag mod en person, som advokaten tidligere havde været i kontakt med, men afslået at tage som klient. Advokatrådet fandt sagen så væsentlig, at det blev besluttet at stille advokatbistand til rådighed for advokaten.