Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
14-09-2012
Nr. 10/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


ADVOKATRÅDET PÅ TURNÉ I KREDSENE MED ADVOKATREGLERNE
Advokatrådet har det seneste år i samarbejde med advokatkredsene gennemført et kursus i udvalgte dele af advokatreguleringen, herunder interessekonfliktreglerne, hvidvaskreglerne, det udgående tilsyn mv., senest i Kolding, hvor der deltog mere end 60 advokater. Næste stop er 4. kreds (Fyn), som er overtegnet. Dermed har tredje, fjerde, femte og ottende kreds afviklet kurset. Advokatrådet kommer gerne til de øvrige kredse, hvis det ønskes.

ADVOKATORGANISATIONERNE FASTHOLDER PRESSET FOR FORBEDRET RETSHJÆLP
Advokatrådet har sammen med Danske Advokater sendt en opfordring til Folketingets Retsudvalg om at gennemføre en åben høring om behovet for at styrke retshjælpsområdet. Det sker blandt andet på baggrund af de udtalelser fra Retsplejerådet om retshjælpsordningerne. Læs nærmere om behovet for at styrke retshjælpsordningerne og brevet til Retsudvalget her.

ADVOKATRÅDET MED I INTERNATIONAL ARBEJDSGRUPPE OM FREMTIDENS HVIDVASKREGULERING
Advokatrådet er blevet optaget som Danmarks repræsentant i en arbejdsgruppe under FATF, som skal foretage en nærmere undersøgelse af en række forhold særligt vedrørende hvidvaskreguleringen i forhold til advokater. Arbejdsgruppen forventes at få væsentlig betydning for de fremtidige anbefalinger fra FATF, som hidtil har været styrende for EU-reguleringen på hvidvaskområdet. Advokatrådet er i arbejdsgruppen repræsenteret ved advokat Anne Birgitte Gammeljord og afdelingschef Lars Økjær Jørgensen.

ADVOKATUDVALG I NORGE
Den norske regering forventes meget snart at iværksætte et udvalgsarbejde med henblik på at gennemføre en advokatlov. Arbejdet vil få betydelig lighed med det arbejde, der blev gennemført i Advokatudvalget forud for advokatreformen i 2008 i Danmark. Norge har i dag ikke et pligtmæssigt medlemskab af Advokatforeningen og har derfor navnlig på det disciplinære område en særegen regulering af advokater.

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM ADVOKATDIREKTIVERNE
Advokatrådet har modtaget vedhæftede opfordring til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende advokatdirektiverne. Spørgeskemaet er et led i EU-Kommissionens undersøgelse af Etableringsdirektivet (direktiv 98/5/EC) og Tjenesteydelsesdirektivet (direktiv 77/249/EC), og Advokatrådet opfordrer alle advokater, der har eller har haft berøring med disse direktivet til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen har til formål at undersøge effekten og indvirkningen af direktiverne på advokatvirksomhedernes dagligdag og at evaluere advokatdirektivernes sammenhæng med direktiverne, der gælder for andre erhverv, f.eks. servicedirektivet.
Undersøgelsen udføres rent praktisk af det hollandske konsulenthus Panteia i samarbejde med Maastricht Universitet.
Opmærksomheden henledes på, at fristen for deltagelse i undersøgelsen efter aftale med Panteia er 18. september 2012. Deltag her.

NY DOM OM ADGANG TIL RANSAGNING OG BESLAGLÆGGELSE
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i afgørelsen R. v. Austria (Application no. 30457/06) fundet det i strid med retten til privatliv at politiet gennemførte ransagning og beslaglæggelse rettet mod et advokatkontor. Dommen, der er konkret begrundet, vil have væsentlig betydning for beskyttelsen af advokaters tavshedspligt også i Danmark. Læs dommen her.

EU FINANSIERET UNDERSØGELSE AF ADVOKATERS UDDANNELSE INDEN FOR EU-RET
EU-Kommissionen har afsat 500.000 EURO til en undersøgelse, der skal belyse advokaters uddannelse inden for EU ret og kendskab til andre nationale retssystemer. Udover at kortlægge det aktuelle uddannelsesniveau i medlemsstaterne har undersøgelsen også til formål at udvikle et katalog over best practice inden for uddannelse af advokater i EU-ret. Det er i selve udbudsmaterialet fra EU forudsat, at CCBE og CCBE’s medlemmer, herunder Advokatsamfundet, aktivt medvirker til undersøgelsen, der også vil involvere nationale udbydere af (efter)uddannelse for advokater.
For flere detaljer om baggrund og formål med undersøgelsen se udbudsmaterialet her: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/files/2012s132-218282/invitation_en.pdf

KOM TIL EM I FODBOLD FOR ADVOKATER I 2013
I 2013 skal det europæiske mesterskab i fodbold for advokater(European Lawyers Football Cup) afhold i Brussel i Belgien.
Turneringen afholdes hvert andet år i et europæisk land, sidste år var det i Dublin i Irland.
Den foregår over fem dage fra torsdag 16. maj til pinsesøndag mandag 20.
Det er kun advokater, der kan deltage, og de spiller hver dag en kamp på 2 * 30 minutter.
Protektor for turneringen er den tidligere verdensklasse målmand fra det belgiske landshold og førstemålmand på FC Bayern München, Jean Marie Pfaff, der også vil være til stede under turneringen.
De belgiske arrangører mangler også et hold fra Danmark, så hvis man har lyst til at deltage, så findes alle vigtige informationer på fem sprog her.

ADVOKATSAMFUNDET I FORRESTE RÆKKE

I år kunne Advokatsamfundets sekretariat stille med ikke mindre end tre "dream-teams" til DHL-stafetten i Fælledparken. De tre hold demonstrerede - med suveræn opbakning fra et stort heppekor - at Advokatsamfundet er i superligaen, også når det gælder 5000 meters forhindringsløb imellem grillende og festende stafet-deltagere.


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær