Teledata-sag: Gennemgang af sager indstillet

Print Print
11-02-2021

En grundig gennemgang af 5.000 straffesager har vist, at der ikke er grundlag for at søge straffesager genoptaget som følge af fejl i teledata.

Formanden for Advokatrådets strafferetsudvalg, Karoline Normann, har været en del af Den uafhængige kontrol- og styregruppe, som nu har konkluderet, at der ikke er fundet sager, som har været påvirket af fejlene. Justitsminister Nick Hækkerup, som nedsatte Den uafhængige kontrol- og styregruppe, har på den baggrund besluttet at indstille gennemgangen af straffesager.

”Sagen er blevet taget meget alvorligt, og processen har været utrolig grundig. Derfor er det positivt, at man nu kan sige, at der ikke længere er grund til bekymring,” siger Karoline Normann.

Styregruppen fik i juli 2019 mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af straffesager, der kunne have været påvirket af fejl i teledata.

”Opgaven i kontrol- og styregruppen har blandt andet været at udstikke retningslinjerne for politikredsenes og den nedsatte Task Force Teledatas arbejde. Vi har i den forbindelse og i dialog med Rigsadvokaten fastsat en række parametre for, hvordan og hvilke sager der skulle gennemgås for mulige fejl. Her har der naturligt været særlig fokus på sager med aktuelt frihedsberøvede og udvisningsdømte, men opgaven har også været at overvåge, om processen med gennemgangen af alle de tusindvis af sager skete på en hensigtsmæssig og tilstrækkelig måde,” siger Karoline Normann, der mener, at hele sagen giver grund til eftertanke.

”Generelt set skal vi være meget opmærksomme på værdien af beviser i straffesager – uanset om de baserer sig på tekniske data eller den menneskelige hjerne. Der er altid grund til at være kritisk, når det gælder beviser, som er bearbejdet, for der vil i sagens natur være flere potentielle fejlkilder. Jeg tror, at alle vil have en skærpet opmærksomhed på problemstillingen efter denne sag,” siger hun.