Ansøgningsfrist 1. marts: Dannelse i retssikkerhed

Print Print
11-02-2021

Justitia Akademi, der nu ledes af Christina Egelund, tilbyder for fjerde år i træk unge jurister at ansøge om et semester uddannelsesforløb, der sætter fokus på retssikkerhed, og hvordan man som jurist kan agere i samspillet mellem politik, samfundsdebat og medier. Fra i år tilføres der et særligt fokus på børns retssikkerhed i samarbejde med Red Barnet.

Justitia Akademi har fået ny leder. Det er Christina Egelund, der i mange år har betrådt gangene på Christiansborg og været tæt på forhandlings- og lovgivningsarbejdet som politiker og medlem af Folketinget. Hun har blandt andet været retsordfører for Liberal Alliance og ser Justitia Akademi som et væsentligt supplement til jurauddannelsen.

”Det er nødvendigt at forstå det altafgørende samspil mellem jura og politik, hvis man vil kæmpe for retsstaten. Hvis man er interesseret i jura, grundlæggende frihedsrettigheder og optaget af retsstaten, er Justitia Akademi det rigtige sted at søge hen, for her bliver man klædt på til at kunne gøre sig gældende,” siger hun.

Akademiet tilfører dermed en bredere tilgang til retssikkerhed end den, man bliver undervist i som jurastuderende, og det er et vigtigt supplement, mener Christina Egelund.

”Det har slået mig, hvor mange henvendelser fra jurastuderende jeg får, som siger : Hvor er det godt, I findes, for det har vi godt nok ikke haft meget af på jurastudiet.”

Retssikkerheden er svækket
På akademiet handler det om at engagere sig i og værne om de retsprincipper, en jurist skal have helt ind under huden, blandt andet ved at deltage i samfundsdebatten.

”Nogle opfatter måske retssikkerhed og de grundlæggende frihedsrettigheder som arkaiske, historiske begreber, som man kan tage for givet. Men vi skal huske på, at de jo er opstået, fordi vores forfædre i sin tid kæmpede for retsstat og frihed, og at de ikke kan tages for givet. Retssikkerhed og retsstat søges kontinuerligt fortolket og udstrukket, og jeg har på helt tæt hold stået i det skisma mellem lovgivning og principper og oplevet, hvordan retssikkerheden flere gange er blevet udfordret af politikere.”

Fra og med det kommende semester bliver der tilført et nyt fast element i undervisningen, som handler om børns retssikkerhed.

”Sammen med Red Barnet planlægger vi en hel dag sat af til børns retssikkerhed, som vakler på mange måder. Der vil blandt andet være fokus på digitale krænkelser, grooming og børns rettigheder. Vi zoomer ind på forskellige områder, hvor børns retssikkerhed kommer i klemme i systemet.”

Det kommende semester vil blive skubbet så sent som muligt, så deltagerne kan mødes og gennemføre kurset fysisk. Det består af tre fulde weekender med et tætpakket program og en række gæsteforelæsere.

Datoer: 10-11. april, 1-2. maj og 29-30. maj.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

 

Om Justitia Akademi
Justitia Akademi optager nogle af landets bedste jurastuderende til et særligt et-semesters forløb med undervisning og oplægsholdere, der gør de studerende i stand til at sætte deres juridiske faglighed i en større samfundsmæssig ramme og dermed understøtte en kultur blandt kommende jurister, der påskønner grundlæggende frihedsrettigheder, retsstat og retssikkerhed i et liberalt demokrati. Justitia Akademi drives i samarbejde med Dreyers Fond.

Se mere om Justitia Akademi her