Kurser og retssagsprøven i en fiktiv sag aflyst på grund af Corona

Print Print
15-01-2021

Som følge af regeringens seneste udmeldinger den 13. januar 2021, hvorefter de gældende skærpede restriktioner forlænges til og med den 7. februar 2021, har Advokatsamfundet besluttet at aflyse kurserne på advokatuddannelsen den 18. januar, den 25. januar og den 1. februar 2021. Der er i alt tale om syv kurser fordelt i Roskilde, Aarhus, Korsør og Sorø. De berørte kursister vil få direkte besked herom.

Advokatsamfundet har endvidere besluttet at aflyse retssagsprøven i en fiktiv sag den 25. januar 2021. De tilmeldte kandidater vil få direkte besked herom snarest muligt.

Den skriftlige advokateksamen den 28. januar 2021 forventes afholdt som planlagt. På grund af de helt ekstraordinære omstændigheder med pandemien har Advokatsamfundet besluttet, at det skal være frivilligt for eksaminanderne at deltage i eksamen. Eksaminander, der således ønsker at afmelde sig denne konkrete eksamen, kan gøre dette uden at bruge et eksamensforsøg. Afmeldelsen skal dog ske til Advokatsamfundet senest den 21. januar 2021 kl. 16.00. Advokatsamfundet vil naturligvis have et stort fokus på, at alle gældende retningslinjer fra myndighederne overholdes ved afvikling af eksamen, herunder i forhold til afstand, afspritning, mundbind m.v. Eksaminanderne får direkte besked.

Ved afvejningen af, hvorvidt retssagsprøven i en fiktiv sag og den skriftlige advokateksamen skulle aflyses eller ej, er der navnligt lagt vægt på følgende:

Alle nugældende retningslinjer vurderes at kunne overholdes ved gennemførelsen af den skriftlige advokateksamen den 28. januar 2021. På den baggrund er det Advokatsamfundets opfattelse, at det samlet set både er forsvarligt og hensigtsmæssigt at fastholde gennemførelsen af den skriftlige advokateksamen for de eksaminander, der ønsker at gennemføre denne Ved retssagsprøven i en fiktiv sag er der i modsætning til den skriftlige advokateksamen en betydelig mobilitet og interaktion mellem kandidater, figuranter, dommere m.v., ligesom der deltager et betydeligt antal personer i arrangementet (over 130 personer), og det er derfor sekretariatets opfattelse, at det er mest forsvarligt at aflyse prøven – også selvom afstandskravene isoleret set forventes at kunne overholdes.

Advokatsamfundet har samtidig stor forståelse for, at aflysningerne kan skabe ærgrelse hos mange kursister og prøvekandidater og vil naturligvis forsøge at tilrettelægge og afvikle erstatningsprøve- og kurser, så snart det kan lade sig gøre.

Advokatsamfundet forventer, at kurserne den 8. februar 2021 kan afvikles som planlagt. Kursisterne på disse hold vil få direkte besked, hvis disse kurser også må aflyses.

Derudover vil alle fysiske tilsynsbesøg til og med den 7. februar 2021 fortsat blive forsøgt omlagt til online-tilsyn i det omfang, dette er muligt. Besøg, der ikke kan omlægges, vil blive gennemført på et senere tidspunkt, og de advokater eller virksomheder, der er udtrukket til tilsyn, vil få direkte besked herom fra Advokatsamfundet.