Virksomheder bør kunne klage til corona-nævn

Print Print
19-05-2020

Der bør oprettes et nyt klagenævn, hvor virksomheder kan klage over de kompensationsordninger, som er oprettet ifbm. corona-nedlukningen af samfundet. Det foreslår Advokatsamfundet som en håndsrækning til de virksomheder, som er pressede på grund af nedlukningen.

”Vi foreslår derfor at oprette et klagenævn, som skal være hurtigtarbejdende, og hvor virksomheder ikke skal vente længe på afgørelser og berammelse af sager. Der er en høj grad af retssikkerhed i, at sagerne behandles ved en domstol. Men på den anden side må vi i denne situation erkende, at behovet hos virksomhederne kan være akut, og at det kan have overordentlig stor betydning, om de kan få en kompensation her og nu, frem for at skulle gennem en retssag, som mange måske ikke har tid til at vente på og ressourcer til at gå ind i, ” siger Advokatsamfundets generalsekretær Andrew Hjuler Crichton.

Som det er i dag, kan virksomheder ikke klage over afgørelserne vedrørende kompensation, men er tvunget gå rettens vej, hvis de er uenige i den afgørelse, som myndighederne træffer om bl.a. lønkompensation, kompensation for aflyste arrangementer, for faste udgifter mm. Men en retssag kan være tidskrævende i et retssystem, hvor der i forvejen er rigtig mange sager hobet op som følge af corona-nedlukningen.

”Denne type af klager ligner formodentlig hinanden en del, og derfor vil de også egne sig til en nævnsbehandling – frem for at skulle igennem en traditionel retsproces. Det har ydermere den fordel, at man vil skåne retssystemet for en række mulige sager,” forklarer Andrew Hjuler Crichton.

Den præcise udformning af et klagenævn er op til politiske drøftelser. Advokatsamfundet understreger, at oprettelse af klagenævnet ikke fjerner muligheden for at prøve sagen ved en domstol – den bevares. Advokatsamfundet har sendt forslaget til Erhvervsministeren og Justitsministeren, som er beskrevet i dette notat 

Ifølge tal fra Erhvervsministeriet har over 71.000 virksomheder søgt om forskellige former for kompensation.