Sø- og Handelsrettens Skifteret: Info vedrørende Covid-19 i københavnsområdet

Print Print
24-09-2020

Efter sommerferien har Skifteretten kørt med berammelser i normalt omfang, og der er for øjeblikket ikke planer om ændringer heri i forhold til den aktuelle status for Covid-19 i københavnsområdet. Det oplyser Skifteretten. Dog henstiller retten til, at man møder så få som muligt til retsmøderne, da der på grund af Covid-19-afstandsreglerne er krav om et maks. antal personer i alle mødelokaler. Hvis man forud for et retsmøde ved, at der er behov for at møde flere personer end normalt, bedes man orientere Skifteretten i god tid inden, så der kan findes et egnet mødelokale.

På grund af Covid-19-situationen kan Skifteretten i år desværre ikke oplyse en frist for boregnskaber, hvor det kan garanteres, at skiftesamlingen vil blive afholdt inden årets udgang.

Skifteretten henviser i øvrigt til de generelle oplysninger og anbefalinger om COVID-19 på Shret.dk.