Små skridt i den rigtige retning for retssikkerheden for handicappede borgere

Print Print
03-12-2020

Af Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton

Det er i en årerække gået ned ad bakke for retssikkerheden for borgere med handicap i Danmark. Det blev med al tydelighed slået fast i Advokatrådets og Embedsværkets rapport ”Retssikkerhed for udsatte borgere”, da den udkom i juni.

Kommunernes forkerte afgørelser er år for år vokset siden 2013, og ansporet af rapporten i juni har interesseorganisationer og berørte borgere siden udgivelsen ytret sig med klare stemmer og med grelle eksempler i medier, i debatindlæg og senest ved en høring på Christiansborg indkaldt af Socialudvalget.

I dag, den 3. december, er det FNs internationale handicapdag. I den anledning er det værd at minde hinanden om, at vi som samfund har en række borgere, som fortjener en bedre hjælp.

Jeg synes samtidig, at vi i Advokatsamfundet kan tillade os at ranke ryggen og skyde brystet en smule frem, når man ser på, hvad vi har været med til at sætte i gang med rapporten. Der er kommet en bred accept og erkendelse af, at vi taler om mere end uheldige enkeltsager. At vi må gøre det bedre som samfund for denne gruppe borgere, som har det svært nok i forvejen, og som ikke skal kæmpe urimeligt for at få den hjælp, de har krav på. Det skylder vi borgerne, og det skylder vi hinanden, hvis vi vil leve op til, at vi er et retssamfund.

Men vi er nået et skridt videre end det. For nu ser man også de første spæde politiske tiltag for at rette op. I november blev der indgået en politisk aftale om uddeling af reserven (760 millioner kroner) på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet. Heri blev der afsat 5,1 mio. til et ”forbedret ledelsestilsyn på handicapområdet”, som betyder, at man vil give ledelserne i kommunerne bedre redskaber til at påse, at lovpraksis bliver overholdt i kommunernes sagsbehandling, og at retssikkerheden for de berørte borgere forbedres. Det er et godt skridt i en god retning.

Derudover har man også fundet 13,5 millioner kr. til ”den socialøkonomiske investeringsmodel”. Det handler om, at kommunerne skal få bedre mulighed for at investere i sociale indsatser, hvilket vil sige investeringer til gavn for borgere med handicap OG samfundet/kommunen.

Da vi tilbage i juni udgav rapporten indeholdt den også forslag til handlinger og tiltag. For os har det ikke været det mest afgørende, om det var præcis den vej, man ville gå politisk. Mere at der skete noget i det hele taget – det glæder vi os over, at der gør nu. Og forslagene flugter ret godt med vores ide om, at der er behov for mere viden blandt de professionelle, der administrerer og varetager opgaverne.

Vi er langt fra i mål! To – trods alt – mindre initiativer retter ikke op på området og de problemer, som denne gruppe borgere oplever. Men der er skabt lydhørhed og et fokus på, at vi skal tage bedre hånd om den her vigtige sag.

Samtidig med det gode fokus og de små skridt i den rigtige retning, så bliver mange andre initiativer drøftet, og at dømme på de politiske udmeldinger – fra flere partier – er der interesse for at handle, så jeg er fortrøstningsfuld omkring, at flere initiativer er på vej. Både lokalt og på Christiansborg, hvor der jo også pågår finanslovsforhandlinger.

Vejen til at genoprette retssikkerheden for borgere med handicap er lang endnu, men nu har vi sat en bevægelse i gang. Det er godt og nødvendigt.