Skatteministeren: Ny strategi skal gøre hverdagen lettere for borgere

Print Print
30-04-2020

”Som skatteminister er mit fokus genopretning af tilliden til skattevæsenet, fordi det kitter hele vores samfund sammen. Det er grunden til, at vi alene her i 2020 investerer 1,7 milliarder kroner i skattevæsenet.”

Sådan lød det fra skatteminister Morten Bødskov, der i foråret var inviteret til at deltage i et af Advokatrådets Skatteudvalgsmøder. Her fortalte han også, at hans strategi er at gøre hverdagen lettere for de virksomheder og borgere, der spiller efter reglerne, hjælpe dem, der ikke forstår de ofte meget komplekse regler, og at sætte særligt ind over for den gruppe, der smyger sig uden om deres pligter og benyttet sig af aggressiv skatteplanlægning.

Ud over en væsentlig styrkelse af skattevæsenet var der fokus på retssikkerhed i debatten på mødet.

Skatteministern var imødekommende overfor at se på nogle af de tiltag, som Skatteudvalgets formand, Kim Pedersen, præsenterede for ministeren – det gælder blandt andet forslaget om at gennemføre et serviceeftersyn af skattelovgivningens sikkerhedsventiler for at styrke retssikkerheden, som for eksempel mulighed for genoptagelse.

”Jeg anerkender, at det er en kompleks opgave, men der er et behov for at få revitaliseret regler, der blandt andet sikrer, at almindelige mennesker kan få genoptaget en skatteansættelse, der er åbenlys forkert,” sagde Kim Pedersen og tilføjede:

”I et retssamfund er der et behov for, at der findes en reparationsmulighed i skattelovgivningen – sådan at borgere og virksomheder kan gå tilbage i selvangivelsen for at rette eksempelvis et glemt fradrag – uden at de som skatteydere skal være henvist til at bruge betydelige midler på at føre sager igennem flere år. Det står i kontrast til, at myndighederne relativt let har mulighed for at åbne sager flere år tilbage ved brug af reglerne om ekstraordinær genoptagelse,” sagde han og tilføjede, at et serviceeftersyn af skattelovgivningens sikkerhedsventiler efter alt at dømme vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af klagesager og dermed de samlede betydelige sagsbehandlingstider – samtidig med, at der kommer øget retssikkerheden på området.

Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton kvitterede for skatteministerens fokus på balancen mellem borgerens retssikkerhed og skattevæsenets interesser og påpegede et andet område, som har behov for understøttelse, nemlig dømtes gæld til det offentlige, når dommen er afsonet.

”Der er behov for en anerkendelse af, at det er meget svært at komme ud af kriminalitet, når staten står parat med den regning, som skattemyndighederne skal inddrive, når den dømte har afsonet sin dom og skal i gang med at starte en ny tilværelse,” sagde Andrew Hjuler Crichton og tilføjede, at Advokatsamfundet gerne støtter op om en indsats på området. Skatteministeren erklærede sig enig og fortalte, at han ser et skisma i, at der ligger en stor pukkel af gæld, som tidligere dømte ikke kan betale, samtidig med, at man forsøger at motivere samme gruppe til at holde sig ude af kriminalitet. Han opfordrede Advokatsamfundet til at bidrage med forslag til en kommende strategi på området.