Sager ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)

Print Print
23-03-2020

EMD har meddelt, at høringer, der er planlagt til marts og april, er aflyst og afventer nye datoer.

EMD opretholder så vidt muligt sagsbehandlingen, dog således at sager af hastende karakter prioriteres. En række frister vil blive forlænget, jf. nærmere om fristberegningen på EMD’s hjemmeside nedenfor.

Hvis du har verserende sager ved EMD, opfordres du til løbende at holde dig orienteret om udviklingen på EMD’s hjemmeside.

Læs mere her