Retten er sat i Bella Centret

Print Print
14-05-2020


Det blev en historisk uge for domstolene, da Bella Centret blev rammen for en retssag.

”Det er både en meget speciel og utraditionel løsning. Normalt afholdes en retssag jo ikke udenfor vores eksisterende retsbygninger. Men lige nu må vi strække os langt for at få afviklet sagerne, og derfor leder vi nu også efter andre løsninger – det kan være alt fra et messecenter til en produktionshal, alt efter, hvad der kan fungere som en god løsning”, fortæller Domstolsstyrelsens direktør, Kristian Hertz, der også har gjort status på, hvor mange sager, der er afsluttet under lukningen af domstolene, hvordan sagerne er blevet prioriteret efter åbningen, og hvordan der fremadrettet bedst kan blive berammet flest mulige sager. 

 

Bella Centret blev mandag i denne uge rammen for en retssag. Hvorfor netop her?

Både Østre Landsret og Københavns Byret har brug for lokaler, der både kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og samtidig kan rumme de helt store sager, hvor der kan være op til 20 tiltalte. Alle tiltalte har deres forsvarere, der er nævninge, og når der er arrestanter, er der også vagter med. Så det har været en stor opgave at finde et sted, hvor sagerne kan afvikles både sikkerhedsmæssigt, sundhedsmæssigt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Bella Centret har ingen messer for øjeblikket, her er god plads og et højt sikkerhedsniveau, fordi man tidligere har huset konferencer som for eksempel COP 15, og derfor blev det vores valg.

Det er en stor opgave at opbygge en retssal, og her er nu indrettet alt fra celler og voteringsrum til ventefaciliteter for fængselsbetjente, ligesom der er etableret nødvendigt it-udstyr. Det har været en kæmpe logistisk øvelse, men vi har to retssale klar, og de var første gang i brug tirsdag i denne uge og er i øvrigt lejet til og med august.

Det er både en meget speciel og utraditionel løsning. Normalt afholdes en retssag jo ikke udenfor vores eksisterende retsbygninger. Men lige nu må vi strække os langt for at få afviklet sagerne, og derfor leder vi nu også efter andre løsninger – det kan være alt fra et messecenter til en produktionshal, alt efter, hvad der kan fungere som en god løsning. Sammen med Bygningsstyrelsen ser vi på mulige løsninger også i andre dele af landet. Lige nu er vi dog også ved at skabe klarhed over, hvilken betydning de nye retningslinjer om en meters afstand har i forhold til at udnytte vores eksisterende lokaler – og dermed hvilket behov, vi har for yderligere eksterne faciliteter.


Hvordan er status på retssagerne?

På trods af nye krav til afstande og rengøring mellem retsmøder - som jo tager tid og betyder, at vi ikke kan bruge lokalerne fuldt ud som før – så var retterne rigtig fint med i den første uge efter åbningen, hvor man var oppe på godt 70 procent i forhold til den gennemsnitlige ugeproduktion i 2019 på tværs af straffe-, civile- og skiftesager. Med de krav, der er til især afstand og rengøring, så kommer vi ikke op på 100 procent, men vi arbejder hårdt på at få så mange sager igennem, som overhovedet muligt. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske på, at vi de sidste to år har afsluttet et højt antal sager.

Lige nu betyder fleksibiliteten hos advokater, anklagemyndigheden og retterne derfor rigtig meget. Det gælder for eksempel muligheden for at deltage i et retsmøde om aftenen eller køre en sag helt igennem – også selvom klokken er blevet 16, hvis man vurderer, at sagen kan afsluttes indenfor rimelig tid. Eller at man overdrager en sag til en kollega fra samme advokatkontor, så sagen kan komme på og ikke må udskydes. Foreløbig er det min oplevelse, at der generelt er blevet bakket op og udvist fleksibilitet, så der kan afvikles flest mulige sager, og mit indtryk er, at retterne yder en meget stor indsats for at få det her til lykkes. Men der er desværre også tilfælde, hvor det ikke er lykkedes, og hvor jeg vil appellere til, at alle aktører – også advokater – kigger indad. Vi har haft en rigtig god og tæt dialog med Advokatsamfundet og advokatforeningerne om mulige løsninger, og det er noget vi fortsætter med, for der er en stor forståelse for, at vi må finde løsningerne ved fælles hjælp, og det er helt afgørende, at alle udviser fleksibilitet.

Alt i alt er det et meget stort puslespil at få en sag berammet. Det er en af grundene til, at vi har valgt at opfordre til, at ferien så vidt muligt afvikles i juli for alle parter efter, at vi har haft en drøftelse med advokatforeningerne og anklagemyndigheden og af hensyn til alle en sags parter. Det vil betyde, at alle mand er på dæk i juni og august, og det vil være lettere at sikre, at både vidner og domsmænd kan indkaldes og ikke skal afbryde deres ferie. Derudover kommer vi ikke til at sprede ferie ud resten af året, som ellers også vil få betydning for sagsafviklingen.


Hvilke sager bliver prioriteret?

Straffesager har en høj prioritet, og det skyldes selvfølgelig, at der sidder borgere, som er varetægtsfængslede, og som har krav på en afgørelse. Men det betyder ikke, at vi har nedprioriteret de civile sager. I åbningsugen lå strafferetssagerne på 66 procent og de civile sager på 65 procent i forhold til en gennemsnitsuge i 2019. Og jeg ved at dommergruppen er meget opmærksomme på de civile sager.

Desuden har vi under nedlukningen afsluttet 2.000 flere civile sager, end vi har modtaget i samme periode. Det betyder, at vi har nedbragt bunkerne i et ret stort omfang – det gælder især småsagerne, som er løst på skriftligt grundlag eller via anvendelsen af for eksempel telefonmøder.

Som det fremgår af vores genåbningsplan vil vi særligt prioritere arrestant- og nævningesager, vvv-sagerne og naturligvis også hastende civile sager.