Procesbevillingsnævnet arbejder videre hjemmefra

Print Print
01-04-2020

Der er lukket i Procesbevillingsnævnets lokaler i St. Kongensgade 1-3 i København som følge af COVID-19-situationen (foreløbig) til og med mandag den 13. april 2020. Enkelte medarbejdere fra sekretariatet er indimellem tilstede i lokalerne for at varetage opgaver, der kun kan løses herfra. De øvrige medarbejdere arbejder hjemmefra.

Dette betyder, at der i den omhandlede periode ikke er mulighed for personlig eller telefonisk henvendelse til Procesbevillingsnævnet. Du må i stedet rette henvendelse til Procesbevillingsnævnet på post@procesbevillingsnaevnet.dk. De modtager dog fortsat almindelig post fra Post Danmark.

Sagsbehandlingen i Procesbevillingsnævnets sekretariat
I overensstemmelse med regeringens beslutning er sekretariatets medarbejdere blevet sendt hjem, men alle arbejder videre hjemmefra. Kerneopgaven i Procesbevillingsnævnets sekretariat med at udarbejde interne notater til brug for nævnets behandling af sager i nævnets tre afdelinger vil således blive opretholdt i hele perioden, nemlig ved hjemmearbejde. Alle sager i Procesbevillingsnævnet, der er særligt indgribende, eller som haster af andre årsager, vil som hidtil blive prioriteret, og kan fortsat forventes behandlet inden for rimelig tid.

Nævnsmøder og afgørelser
Nævnets afgørelser træffes normalt på ugentlige nævnsmøder ved personlig deltagelse af nævnsmedlemmer i nævnets lokaler. I perioden indtil den 13. april – og muligvis også i en periode efter ophævelse af hjemsendelsen af sekretariatets medarbejdere – vil nævnets afgørelser blive truffet enten ved afvikling af nævnsmøder som telefonmøder eller ved skriftlige voteringer. 

Meddelelse om nævnets afgørelser sker – som hidtil – ved udsendelse af brev til parterne og øvrige aktører og næsten udelukkende som digital post.

Kommunikation
Procesbevillingsnævnet vil i hele perioden fortsat kunne modtage nye ansøgninger om appeltilladelser og klager over afslag på fri proces samt ny post i verserende sager. Procesbevillingsnævnets mailpostkasse vil løbende blive tjekket og håndteret, men der kan forekomme længere svartid end normalt.

Procesbevillingsnævnets kommunikation med retterne, anklagemyndigheden og Civilstyrelsen, herunder rekvirering af akter mv., foregår – som hidtil – digitalt.

Procesbevillingsnævnet opfordrer dog til, at advokater sørger for digitalt at fremsende alt det, som er relevant for nævnets behandling af sagen, og som minimum de afgørelser, som man vil søge om appeltilladelse for eller de afgørelser fra Civilstyrelsen, som man vil klager over. Til brug for en ansøgning om appeltilladelse i en civil sag kan der eksempelvis med fordel vedhæftes et komplet ”download [af] sagen” fra sagsportalen. 

Du kan finde mere information på Procesbevillingsnævnets hjemmeside, herunder vejledninger og blanketter til eventuel brug for ansøgning om appeltilladelse og klage over afslag på fri proces.