PET: Risikovurdering af terrorfinansiering

Print Print
14-05-2020

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har udarbejdet en national risikovurdering vedrørende terrorfinansiering i Danmark samt en særlig risikovurdering inden for NPO (non profit organisation).

Risikovurderingerne giver et indblik i de risici, som det danske samfund står overfor, og indeholder blandt andet en liste med forskellige områder, som det vil være naturligt for advokater at forholde sig til og inddrage i egne risikovurderinger, når disse skal udfærdiges eller opdateres.

Advokatrådets sekretariat vil fortsat føre tilsyn med, om advokatvirksomheder med sager omfattet af hvidvaskloven har udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og forretningsgang (tidligere procedure), og om PET's risikovurdering indgår i relevant omfang.

Risikovurderingerne findes her